İspanya Turistik Vize Hakkında

İspanya Turistik Vize Hakkında

İspanya Turistik Vizesi için Gerekli Evraklar

1. Pasaport

İspanya Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin pasaportlarında dikkat etmeleri gereken hususlar; başvuru yapılacak pasaportun son 10 yıldan eski olmamasına, İspanya seyahatinden dönüş sonrası en az 3 ay 15 gün (105 gün) geçerliliği olmasına, vizenin basılabilmesi için yan yana en az 2 boş sayfanın bulunmasına ve yıpranmış-yırtık olmamasına dikkat edilmelidir. İspanya Büyükelçiliği / İspanya Konsolosluğu, pasaportlara eklenen sayfaları kabul etmemektedir.

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, istenilen kriterlere sahip olmayan pasaportla yapılan İspanya Turistik Vize başvurularını geri çevrilebilmektedir.Yeni bir pasaportla başvurunun yapılması konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Ayrıca, müracaat sırasında varsa eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopilerinin (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, kaşeli-mühürlü sayfalar, eski schengen vizeleri) sunulması talep edilmektedir.

2. İspanya Schengen Vize Başvuru Formu

İspanya Turistik Schengen Vize başvuruları için doldurulacak İspanya Schengen Vize Başvuru Formu hakkında; her başvuru sahibi için (çocuklar dahil) birer adet İspanya Schengen Vize Başvuru Formu doldurulmalıdır. Başvuru formunda verilen bilgilerin, başvuru dosyasında sunulan evraklarla desteklenmesi, vizenin daha kısa sürede işlenmesini sağlayacaktır. İspanya Schengen Vize Başvuru Formu'ndaki 37 no'lu kutucuk ile sayfanın sonundaki imza kutucuğuna imza atılması ihmal edilmemelidir. Reşit olmayan başvuru sahibi için formu ebeveynleri (anne-baba) imzalamalıdır.

3. Biometrik Fotoğraf

İspanya Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılan Biometrik Fotoğrafın standartları: İspanya Turistik Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın daha önceki vize başvurularında kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması gerekmektedir. Fotoğraf, 35mm x 45mm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve 2 adet olmalıdır. Biometrik fotoğraf, fazla parlak/koyu/gölgeli/lekeli veya zımbalı olmamasına dikkat edilmeli; kemik çerçeveli gözlük, şapka, şal vb. aksesuarlarla fotoğraf çekilmemesine özen gösterilmelidir. Yüzün boyutu çenenin altından alnına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir.

4. Nüfus Cüzdanı

İspanya Konsolosluğu'na İspanya Turistik Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı için; Nüfus Cüzdanı'nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.

Önemli: İspanya Turistik Vize müracaatı için Ankara ve Gaziantep'ten Konsolosluğa başvuran kişilerin İkametgah Belgesi sunmaları gerekmektedir.

5. Finansal Durumu Gösteren Belgeler

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatı; İspanya Turistik Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı bakiyeyi görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

İstanbul İspanya Başkonsolosluğu'ndan başvuru yapacak kişilerin, finansal durumunu gösteren banka hesap özeti, tapu, araç ruhsatı, maaş bordrosugibi evrakların ülkeye geri dönüş garantisi verecek şekilde düzenlenmelerigerekmektedir.

İspanya Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.

İspanya Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterli kabul edilmektedir. Ancak İspanya Konsolosluğu yetersiz gördüğü evraklar durumunda ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

İspanya Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa'da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

6. İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi

İspanya Konsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliği'ne hitaben, İspanya'ya turistik seyahatte bulunacak kişinin vize talebini belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçede seyahat amacının turistik olduğu belirtilmelidir. Seyahat amacına dair yanlış bildirimde bulunmak vize reddine neden olabilmektedir.

Kişi Çalışan ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla İspanya'ya seyahat ediyorsa İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi ile birlikte noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname) ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir.

Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi'ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.

ÖNEMLİ: İspanya Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin İspanya seyahatinin devamında diğer Schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında İspanya Konsolosluğu yetkililerine yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.

7. Mesleki Belgeler

İspanya Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK İşe Giriş Bildirgesi, 4A Hizmet Dökümü (SGK yıl dökümü detayı; İstanbul-Antalya-Bursa-Edirne) ve SGK Hizmet Dökümü (son 3 aya ait SGK Hizmet Dökümü: Ankara-Gaziantep).

Kişi Çiftçi ise;
Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Kişi Öğrenci ise;
Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

Yabancı Uyruklu Vatandaş ise;
T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. İspanya Turistik Vizesi işlemleri için yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin, Ankara İspanya Büyükelçiliği'nden müracaat yapmaları halinde, başvuru formu ve pasaport fotokopileri hariç başvuru dosyasında yer alan bütün evrakları İspanyolca'ya çevirisi zorunludur (Noterden tasdikli olmasına gerek yoktur).

İspanya Turistik Vize işlemi için Şirket Sahibi ve SSK'lı çalışanların sunması gerekenbelgeler:

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı/ Faaliyet Belgesi İspanya Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 ayiçerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- İspanya Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermesidir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

İspanya Turistik Vize başvuru sahibinin İspanya seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: İspanya Turistik Vize işlem müracaatını Ankara İspanya Büyükelçiliği'ne yapacak olan başvuru sahiplerinin, seyahat amacını ve planını detaylı bir şekilde anlatan İngilizce bir dilekçeyi dosyalarına eklemeleri zorunludur. Tüm ara seferleri ve uçuş bilgilerini detaylı bir şekilde açıklayan bir yazı olmalıdır.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 euro teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

Ankara İspanya Büyükelçiliği'ne yapılan İspanya Turistik Vize müracaatları için seyahat sağlık sigortası geçerlilik süresi en az 1 hafta olmalıdır. Ankara İspanya Büyükelçiliği müracaatta, özel sağlık sigortalarını kabul etmemektedir.

ÖNEMLİ: Ankara İspanya Büyükelçiliği/İstanbul İspanya Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkına sahiptir.

İspanya Turistik Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. İspanya turistik vize başvurularında İspanya Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?
Kısa süreli (180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalış süresi ) İspanya turistik başvurularınızda İspanya Konsolosluğu'na/Büyükelçiliği'ne, parmak izinizin alındığı vize başvuru merkezlerinden başvuru randevusu için randevu tarihi belirlemelisiniz. Edirne, Antalya, Aydın, Artvin, Bilecik, Balıkesir, Bartın, Samsun, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, , Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Sinop, Kastamonu, Kırklareli, İzmit, Kocaeli, Muğla, Manisa, Ordu, Sakarya, Rize, Trabzon, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak'ta ikamet eden kişilerin vize başvurularının değerlendirilmesinde yetkili tek kurum İstanbul İspanya Konsolosluğudur.

İkamet adresiniz; Adıyaman, Adana, Afyon, Aksaray, Ağrı, Ankara, Ankara, Batman, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Çankırı, Bitlis, Diyarbakır, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Gaziantep, Hatay, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Karaman, Kilis, Kayseri, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Malatya, Mersin, Nevşehir, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Siirt, Şirnak, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat Van illeri Ankara İspanya Büyükelçiliği yetki alanındadır. Randevunuzu ilgili İspanya Konsolosluğu ya da Ankara İspanya Büyükelçiliğinden veya bu kurumlara bağlı bulunan başvuru merkezlerinden almanız gerekmektedir.

2. İspanya vize randevusuna şahsen gelmeme gerek kalmadan başvurumu yapabilir miyim?
25 Eylül 2014 tarihinden sonra vize başvurusu için parmak izi vermiş iseniz ve bu tarihten sonra en son vizenizi Avusturya, İsviçre, Macaristan ülkelerinden hariç diğer Schengen ülkelerinden; Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya veya Yunanistan'dan almış iseniz yetki yazısı vererek vize danışmanlık merkezleri aracılığıyla şahsen başvuruya gelmeden vize başvurunuzu yapabilirsiniz.

3. İspanya turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan duyuruya istinaden , 25.09.2014 tarihinden itibaren yapılacak Schengen vizesi müracaatlarında , vizeye tabii ülke vatandaşlarından parmak izi alınmaktadır. Bu kapsamda İspanya vize başvurularınızda da parmak izi ibrazınız zorunludur. 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Avusturya, İsviçre ve Macaristan ülkelerinden hariç diğer Schengen ülkelerinden birine parmak izi verdi iseniz parmak izi ibrazı zorunlu değildir. Alınan parmak izi bilgileriniz 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak bununla birlikte İstanbul Konsolosluğu ya da Ankara Büyükelçiliği parmak izinizin tespitini sağlayamadığı durumlarda tekrar parmak izi vermenizi talep etmekte olup başvurunuzu üçüncü şahıs veya kurumlar aracılığı ile yapmış olsanız dahi parmak izi ibrazı için mutlaka şahsen ilgili parmak izi verme merkezine gitmeniz gerekmektedir.

4. İspanya turistik vizesi kaç günde çıkar?
İstanbul İspanya Konsolosluğu ve Ankara İspanya Büyükelçiliği turistik vize başvurunuzda, başvurunuzun teslim alınmasından itibaren 15 iş günü içinde bir karar verecektir. Bu süre başvurunun detaylı incelenmesi gerektiğinde 30 takvim gününe kadar uzayabilir. İstisnai olarak, ek belgelerin gerekli görüldüğü durumlarda bu süre 60 takvim gününe kadar uzatılabilir. Her bir vize başvurusu bireysel olarak değerlendirildiğinden, sunmuş olduğunuz evrakların ve başvuru formunuzun, seyahat planınıza, çalışma şeklinize ve gidiş amacınıza uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına göre vize kararı verilecektir. Turistik vize başvurularınızın sonuçlanma süresinin uzamaması için İspanya Konsolosluğu vize departmanının talep ettiği evrak listesini talep edilen şekil şartlarına da uygun olarak hazırlanması ve seyahat planınıza uygun olarak doldurduğunuz başvuru formunuzu sunmanız gerekmektedir. Seyahat planınızda diğer Schengen ülkelerine geçişiniz bulunuyor ise bu durumu hem hazırladığınız evraklarda hem de başvuru formunuzda belirtmelisiniz. Aksi takdirde değerlendirme aşamasında başvuru sahibinden ek evrak talep edilebilir. Bu durumda vize değerlendirme süresi uzayabilir, seyahat planınızı ertelemek, yeni randevu almak, güncelliğini kaybedecek evraklarınızı yeniden hazırlamak veya başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına maruz kalabilirsiniz.

5. İspanya vizesi başvurumu İzmir'den, Edirne'den veya Antalya'dan gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?
İspanya turistik vize başvurunuz için evraklarınızı hazırlarken ikametgâh belgenizi sunmak zorundasınız. İkametgâh belgesi sunulmayan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru sahibinin yaşı fark etmeksizin (bebekler ve çocuklar dâhil) ikametgâh belgesi sunması gerekmektedir. İkametgâh belgesini muhtardan alınmış orijinal olarak ya da e-devlet hesabınızdan alınmış barkodlu olarak sunabilirsiniz. Çalıştığınız şehir ile ikamet şehrinizin uyumlu olması gerekmektedir. İspanya turistik vize başvurusunda bulunacak kişi, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu İspanya Konsolosluğuna uygun olarak başvurusunu yapmalıdır. Başvuru sahibinin ikamet ettiği şehir başvurusunun yapıldığı Konsolosluk ya da Elçiliğin yetki alanında bulunmalıdır. Aksi takdirde seyahat planınızı ertelemek, evraklarınızı yeniden hazırlamak, tekrar parmak izi vermek zorunda kalabilirsiniz. Adıyaman, Adana, Afyon, Aksaray, Ağrı, Ankara, Ankara, Batman, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Çankırı, Bitlis, Diyarbakır, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Gaziantep, Hatay, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Karaman, Kilis, Kayseri, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Malatya, Mersin, Nevşehir, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Siirt, Şirnak, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat Van illerinde ikamet edenlerin başvuruları Ankara İspanya Büyükelçiliği tarafından kabul edilir. İspanya İstanbul Başkonsolosluğu görev alanındaki iller: Edirne, Antalya, Aydın, Artvin, Bilecik, Balıkesir, Bartın, Samsun, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, , Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Sinop, Kastamonu, Kırklareli, İzmit, Kocaeli, Muğla, Manisa, Ordu, Sakarya, Rize, Trabzon, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

6. VIP Başvuru ile İspanya vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?
İspanya Konsolosluğunun yoğun olduğu dönemlerde veya acilen İspanya'ya seyahat etme durumunda VIP başvuru ile randevu tarihini öne çekmek mümkün olabilmektedir. VIP başvurular ekstra ücret bedellerine tabidir. İspanya turistik vize başvurunuzda, VIP seçeneğini kullanmanız durumunda, normal randevu tarihinden daha erken tarihlere randevu alınabilmektedir. VIP vize başvurunuz onay süresini değiştirmemektedir.

7. İspanya turistik vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?
İspanya Konsolosluğu'nun/ Büyükelçiliği'nin turistik vize başvurunuzun sonuçlanma süresi, başvurunuzun alınmasından sonra 15 takvim günüdür. Bu süre, özellikle başvurunuzun daha detaylı incelenmesi gerektiğinde 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.Ek belgelerin gerekli olduğu belirli durumlarda bu süre en fazla 60 takvim gününe kadar uzatılabilir. Bu gibi durumları da dikkate alarak ,İspanya turistik vize başvurunuzu seyahat tarihinizden yaklaşık 2 ay öncesinden yapmanızı tavsiye etmekteyiz. Seyahat tarihinize 90 günden fazla gün var ise başvuru yapamazsınız. Başvuru randevu tarihiniz ile seyahat tarihiniz arasındaki süre 90 günü geçmemelidir. Ayrıca seyahat tarihiniz ile başvuru randevu tarihi arasında minimum 8 iş günü olmalıdır. İspanya turistik vize başvurularınızda 8 iş günü altında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir.

8. İspanya turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?
İspanya turistik vizesi için pasaportunuzun süresinin, planladığınız seyahat dönüş tarihinizden itibaren 3 ay 15 gün geçerliliği bulunmalıdır. Vizenizin basılabileceği karşılıklı 2 boş sayfası olmalıdır. Vize başvurunuzu yapmadan önce pasaportun hasarlı olup olmadığını kontrol etmelisiniz, yıpranmış ve hasarlı pasaport sahiplerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

9. İspanya turistik Schengen vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonunu satın almadan işlem yapabilir miyim? Rezervasyon geçerliliğini kaybederse İspanya Konsolosluğu ret kararı verebilir mi?
İspanya turistik Schengen vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu değildir. Turistik vize başvuru evraklarınızda seyahat gidiş dönüş tarihlerinizi kapsayan otel ve uçak rezervasyonlarınızı sunmanız yeterlidir. Uçak rezervasyonlarınızda PNR kodu ve yolcu isimlerinin görünmesi gerekmektedir. Otel ve uçak rezervasyonlarınızın mail çıktısı ve ekran görüntüsü kabul edilmemektedir. Seyahat planınızda diğer Schengen ülkelerine geçişiniz ve konaklamanız belirtmiş iseniz, bunlarla ilgili, ulaşım araçlarının ve konaklama bilgilerinizin evrakları sunulmalıdır. Otobüs, tren gibi araçların bilet rezervasyonları veya otobüs kiralama detayları, araçların plakaları ve transfer ile ilgili diğer belgeler, grup geçişlerinde ise otobüs şoförünün ehliyeti ve araç bilgilerini de sunmalısınız. Charter uçuşlarda seyahat acentesi charter sözleşmesini sunmalıdır. Rezervasyonlarınızın ve konaklama bilgilerinizin, Konsolosluğun vizenizi değerlendirme aşamasında seyahat şartlarını ve seyahat amacınızı kanıtlayamadığınızı öngörülebileceği ve vizenizi ret olarak sonuçlandırılabileceğinden çok dikkatli olarak hazırlanarak İspanya Konsolosluğu vize departmanına sunulması gerekmektedir.

10. İspanya vizesi işlemlerinde evlilik veya boşanma nedeniyle soyadı değişikliğinde eski isim ve soyadını içeren pasaportla vize başvurusu yapılabilir mi?
İspanya turistik vizesi başvurunuzda, soyisminiz pasaportunuzda yazılı soy isminizden farklı görünüyor ise evlilik cüzdanınızda isimlerinizin yazılı olduğu sayfanın fotokopisini veya tam vukuatlı nüfus kayıt örneğini de diğer evraklarınız ile birlikte sunmalısınız. İstenilen evrakları sunmadığınız takdirde randevu tarihinizde başvurunuzun işleme alınmama riski bulunmaktadır. Bu da yeni randevu tarihi alarak evraklarınızı yeniden hazırlamanızı gerektirecektir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşılmaması için evraklarınızın kontrolünü dikkatli bir şekilde yaptıktan sonra sunmalısınız.

11. İspanya turistik vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?
İspanya turistik vize ücreti olarak, Konsolosluk harcı bedeli, vize başvuru merkezi hizmet bedeli ve ek hizmet bedellerini içermektedir. İspanya vizesiKonsolosluk harç bedeli 2021 yılı itibariyle İspanya turistik vize ücreti yetişkinler için, konsolosluk harcı olarak 270.60 TL, başvuru merkezi işlem bedeli olarak 69.70 TL hizmet harcı alınmaktadır. 6 yaş altı çocuklardan vize ücreti ve hizmet harcı alınmamaktadır. İspanya Konsolosluğu tarafından resmi olarak yetki verilen başvuru merkezi evrak kabulü ve parmak izi verme işleminin yapıldığı başvuru merkezlerinde vize başvuru formu doldurma, evrakların fotokopilerinin çekilmesi ve biyometrik fotoğraf çektirme gibi vize işlemleri açısından önemli işlemler için ek hizmet bedelleri alınmaktadır. VIP vize başvurusu için 200 TL, başvuru formu doldurma 25 TL, kurye hizmeti 30 TL (İstanbul dışındaki illerden yapılan başvurular için zorunludur), biyometrik fotoğraf hizmeti 25 TL, fotokopi hizmeti sayfa başı için 1 TL, SMS hizmeti bedeli 5 TL talep edilmektedir. İspanya vizesi ücretleri döneme göre güncellenebilmektedir.

12. İspanya vize başvurumu daha kolay nasıl yapabilirim.
İspanya turistik vizesine başvuracak kişi, İspanya Konsolosluğu'nun ve Büyükelçiliği'nin 90 günden az kalışlı turistik vize başvurusu için istenen güncel evrakları, kişi çalışma şekline ve seyahat amacına uygun olarak hazırlamalı , seyahat gidiş-dönüş tarihlerini gösteren uçak biletlerini , diğer Schengen ülkelerine geçişi var ise otobüs,tren biletlerini,konaklama bilgilerini ,seyahat tarihlerini kapsayan istenen teminat ve şartları içeren seyahat sağlık sigortası ile birlikte başvuruya gelirken güncel kontrol listesindeki sıralamaya göre sıralayıp sunması gerekmektedir.İspanya turistik vize başvurusu yapacak kişi, son iki yıl içerisinde Schengen vizesi için parmak izi vermiş(pasaport çıkartılması için verilen parmak izi kabul edilmemektedir) ve son vizesi Avusturya, İsviçre ve Macaristan ülkelerinden hariç Schengen ülkelerinden ise, yetki yazısı vererek danışmanlık hizmeti veren kurum ya da yetki yazısı verdiği kişi aracılığıyla başvuru randevusuna gelmeden başvurusunu yapabilir.

13. İspanya Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?
İspanya Konsolosluğu, seyahatiniz ile ilgili ibraz ettiğiniz evrakların seyahat amacına uygunluğu, doğruluğu, sahte veya tahrif edilmiş evraklarla başvuru yaptığınıza dair bir izlenim edindiği takdirde planladığınız seyahatin koşulları ve amacını kanıtlayamadığınızı, seyahatinizin finansal kaynaklara sahip olunamadığını, vize geçerlilik süresi bitiminde üye ülke topraklarından ayrılmayacağınızı ve üye devletler için tehlike oluşturabileceğiniz kanaatine vararak vize mülakatına çağırabilir. İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliği bu taleplerini başvuru merkezi aracılığı ile yapabilir ya da mülakata çağırmadan vize başvuru talebinize ret verebilir.

14. AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl İspanya vizesi alır?
İspanya Konsolosluğu'na turistik vize başvurusu yapacak olan kişinin eşi AB vatandaşı olması durumunda , AB ülkesinden alınmış evlilik cüzdanınızı , AB vatandaşı eşten , eşiyle birlikte İspanya'ya seyahat etmek istediğini , istenen kriterlere uygun olarak yazılmış dilekçe ile birlikte seyahatiniz ile ilgili uçak ve konaklama bilgilerinizi sunmanız gerekmektedir. Vize ücretinden muaf olabilmeniz için AB ülkesinden alınmış evlilik cüzdanınızı sunmanız gerekir.Türk makamlarından aldığınız evlilik belgeleri geçerli değildir, ancak AB apostilli olarak AB ülkesinden onaylandığı takdirde kabul edilir. Ayrıca AB vatandaşı eşin evliliğin devam ettiğini belirten İngilizce ya da İspanyolca bir dilekçe yazması gerekir. Dilekçe Türkçe kabul edilmemektedir.

15. Vizeyi doğru kullanmak ne demektir? Portekiz'de 1 gün İspanya'da 6 gün kalacak kişi başvurusunu hangi ülkeye yapmalı?
Vizeyi doğru kullanmanız, vizeyi aldığınız ülkeden giriş yapmanız veya vizesini aldığınız ülkede seyahat planınızda bulunan diğer ülkelerden daha çok konaklamanız demektir. Vize geçerlilik süreniz dolmadan Schengen bölgesini terketmeniz de vizeyi doğru kullanmanız anlamına gelmektedir. Portekiz'de 1 gün İspanya'da 6 gün kalacak kişinin bu durumda, ilk giriş ülkesi Portekiz olmasına rağmen vize başvurusunu İspanya Büyükelçiliğine ya da İspanya Konsolosluğuna yapmış olması gerekir. Vize ile ilk giriş yapılacak Schengen ülkesinin vizesini aldığınız ülkeden farklı olmasına rağmen konaklama süresi daha uzun süre olan ülkeden başvuru yapılması gerekmektedir. İlk giriş yapacağınız Portekiz'de sınır kontrol noktasında önemli bir sorun yaşamamak için seyahat planınızı kanıtlayan otel ve uçak rezervasyonlarınızın ülkeler arası tren veya otobüs, biletlerinizin yanınızda bulunmasını tavsiye olunur. Sınır kontrolünde durumunuzu evraklarla ispatlayamadığınız durumda geçişinize izin verilmeyeceğini ya da sınır kontrol aşamasında ret edilebileceğini dikkate alınız.

16. Uzun süreli İspanya turistik vize nasıl alınır?
İspanya Konsolosluğu vize departmanı, vize başvurunuzu değerlendirirken seyahate gidiş amacınıza, mesleğinize, çalışma durumunuza uygun evrakları sunmanızı, konaklama ve ulaşım rezervasyon bilgilerinizi gerçeğe uygun şekilde doğru olarak belgelemenizi talep edecektir. Başvuru formunuzda şahsınız ile ve seyahatiniz ile ilgili olarak bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulmuş olup olmadığına göre vize kararını verecektir. Bu nedenle belgelerinizi hazırlarken İspanya'ya gidiş amacınıza ve çalışma durumunuza (çalışan, şirket sahibi, devlet memuru vb.) uygun güncel evrak listesini, seyahatinizi kapsayacak şekilde yaptırdığınız seyahat sağlık sigortanızı ve başvuru formunuzda seyahatiniz ile ilgili taleplerinizi belirten kısımları dikkatlice doldurmanız gerekmektedir. Seyahatinizde birden çok ülkeye seyahat edecek iseniz bunu başvuru formunuzda çok girişli bir vize talebinizin olduğunu belirterek doldurmalısınız. İspanya Konsolosluğu vize başvurunuzu değerlendirirken, sunduğunuz evrakların eksiksiz ve doğruluğunu kontrol etmenin yanında başvuru formunuzda belirttiğiniz bilgilere göre vizenizin uzun ya da kısa süreli, tek girişli veya çok girişli olmasına karar verecektir. Çok girişli ve uzun süreli vize talebiniz mevcut ise, bu talebinize uygun İspanya ziyaretinizin sebebini ve ülkeye dönüş niyetinizi inandırıcı ve gerçek bir biçimde uygun belgelerle ispatlamalı ve açıklamalısınız. İspanya Konsolosluğu, vizenizi değerlendirme aşamasına aldığında bu hususları göz önünde bulunduracaktır. Son 3 yıl içerisindeki Schengen ülkelerinden alınan Schengen vizeleri ve eğer var ise İngiltere ve Amerika vizelerinin kullanımlarını da inceleyerek vizenizin onayını ve süresini belirleyecektir.

17. Çok girişli İspanya Schengen vizesi nasıl alabilirim?
Çok girişli İspanya vizesi alabilmeniz için, seyahat planınıza, seyahat gidiş amacınıza ve çalışma şeklinize uygun, güncel ve İspanya Konsolosluğu'nun istediği şekil şartlarına uygun olarak evraklarınızı hazırlamanız gerekmektedir. Çok girişli vize talebinizi vize başvuru formunda ilgili bölümleri dikkatli bir şekilde doldurarak belirtmelisiniz. Eksik ya da yanlış doldurulmuş bir vize başvuru formu, vizenizin istediğiniz şartlarda onaylanmamasına veya ret (olumsuz ) olarak sonuçlanmasına neden olabilir. Çok girişli ize talebinizi İspanya Konsolosluğa hitaben yazacağınız dilekçe ile de desteklemelisiniz. Ziyaret sebebinizi ve dönüş niyetinizi inandırıcı bir biçimde uygun kanıtlarla açıklamalısınız . Seyahat planınızda diğer ülke seyahatleriniz varsa ülkeler arası geçişlerinizi de gösteren belgeleri sunmalısınız. Konsolosluk, önceki vize durumlarınıza ve sunduğunuz belgelere göre nihai kararını verecektir.

18. İspanya Konsolosluğu vize departmanından Vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İspanya Konsolosluğu vize departmanından pasaportunuzu teslim aldıktan sonra öncelikle vizenizin isim soy isminizin kontrolünü, vizenizin geçerlilik süresini, vizenizin başlangıç ve bitiş tarihlerini, tek ya da çok girişli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Vizenizin başlangıç tarihi ile seyahat tarihinizin uyumsuzluk göstermesi durumunda bir an önce vize başlangıç tarihinizi değiştirmek için müracaat etmelisiniz. Aksi takdirde istediğiniz tarihte seyahat edemeyebilirsiniz. Seyahat planınızda vizesini aldığınız İspanya'dan farklı diğer Schengen ülkelerine de geçişiniz ve konaklamanız bulunuyor ise , vizenizde çok girişli 'MULT 'ibaresinin bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz. Vizenizde Tek girişli ' 01'' ibaresi bulunuyor ise yapacağınız seyahatte Schengen üye ülkeleri terk ettiğinizde tekrar Schengen üyesi ülkelere giriş yapamazsınız.

19. İspanya sınırdan ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İspanya'ya sınırdan geçiş yaparken, pasaportunuzdaki vizenizin başlangıç tarihine, tek ya da çok girişli olup olmadığına ,harç pullarınıza ,seyahat sağlık sigortanızın ve rezervasyonlarınızın kontrolünü yapmalısınız. Aracınızınyeşil sigortasını , beynelmilel ehliyetinizi , araç ruhsatınızı, araç size ait değilse noterden vekaletnamenizi istenildiği takdirde ibraz etmeniz gerekmektedir.

20. İspanya'dan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?
Vize reddi aldığınızda bu karara itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Öncelikle konsolosluk randevusu almalısınız. İspanya Konsolosluğu sadece Çarşamba günleri itirazları kabul etmektedir. Bu yüzden sadece Çarşamba günleri açık olan randevulardan almanız gerekir. Konsolosluk randevunuza tam saatinde hazır bulunmalısınız. Geç kalmanız halinde konsolosluk içeri girişinizi kabul etmeyecektir. İtiraz randevunuza giderken yanınızda ret kâğıdınızı, ret sebebini değiştireceğinizi düşündüğünüz dokümanları ve İspanyolca ya da İngilizce yazılmış itiraz dilekçenizi bulundurmalısınız.

21. İspanya Konsolosluğundan Vize reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?
İspanya Konsolosluğuna ödeyeceğinizi vize harç ücreti, başvurunuzun değerlendirilmesiyle ilgili idari masrafların karşılanması için ödenmektedir. İspanya Konsolosluğu vize harcı bedeli ve aracı kurum bedellerinin geri ödemesi yapılmamaktadır.İspanya vize başvuru formu bu ödemenin iadesinin yapılmadığına dair ibareyi içermekte olup başvuru formu formunu imzalayarak bu koşulu kabul etmiş olursunuz.

22. Araçla seyahatlerde hangi evrakları hazırlamalıyım?
Aracınız ile seyahat etmeniz halinde, aracınızın yeşil sigortasını, uluslararası ehliyetinizi, araç ruhsatınızı, araç size ait değilse noterden vekaletnamenizi yanınızda bulundurmanız, istenildiği takdirde ibraz etmeniz gerekmektedir.

23. 18 yaş altı çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakatame çıkarması gerekiyor mu?
18 yaş altı çocuğu ile birlikte seyahat edecek anne ve babanın muvafakatname çıkartmasına gerek yoktur. 0-12 yaş aralığındaki çocuklarınızın parmak izi alınmış olsa dahi başvuru için randevuya gelmesi zorunludur.18 yaş altı çocuğunuz ile birlikte seyahat etmiyor iseniz,seyahat etmeyen anne ya da baba tarafından noter onaylı muvafakatname çıkartılması gerekmektedir.

24. İşimden yeni ayrıldım, eski çalıştığım şirketten alacağım evraklarım başvuruda geçerli olur mu?
Vize başvurusu yaptığınız tarihte işinizden ayrılmış iseniz şirket belgelerinizin başvuruda geçerliliği yoktur. Ancak SGK işe giriş bildirgenizi ibraz edebilir, sponsorunuzun hazırlayacağı evraklarla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İspanya seyahatinizin masraflarını karşılayacak olan kişi birinci dereceden bir yakınınız olmalı ve sponsor dilekçesi ibraz etmelidir.

25. Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?
Ziyaret sebebinizi ve dönüş niyetinizi inandırıcı bir biçimde uygun kanıtlarla açıklamalısınız. İspanya Konsolosluğu'na hitaben ,eksik olan evraklarınızı neden tamamlayamadığınıza dair bir dilekçe yazarak bu durumu belirtmelisiniz.

26. İspanya vizesi için gereken bazı evrakları tamamlamam mümkün değil ne yapmalıyım?
Ziyaret sebebinizi ve dönüş niyetinizi inandırıcı bir şekilde uygun kanıtlarla açıklamadığınız bir vize talep dilekçesi yazmanız gerekmektedir. İspanya vize başvuruları eksik evraklarla kabul edilmemektedir. Eksik evraklarla yapılan başvurularda konsolosluk mülakatına çağrılabilir veya vize reddi alabilirsiniz.

27. Boşanma sebebiyle soyadım değişti ama evliyken aldığım İspanya Schengen vizesindeki parmak izim geçerli olur mu?
İspanya Konsolosluğu tüm evrakların tutarlı bir şekilde sunulmasını talep etmektedir. Soyisim değişikliğinden dolayı

28. İspanya'dan alacağımız vize ile Macaristan'dan Schengen bölgesine girebilir miyim?

İspanya Konsolosluğu'ndan almış olduğunuz turistik vize ile Schengen bölgesindeki ilk girişinizi Macaristan ülkesinden yapıyorsanız, bu durumda pasaport kontrolünde sınır polisinin soru sorma hakkı bulunmaktadır. Macaristan sınır polis kontrolünde seyahat planınızla ile ilgili olarak yanınızdaİspanya'ya gideceğinizi ve daha çok kalış süresini gösteren otel ve uçak rezervasyonlarınızı sunabilmelisiniz .Belgelerinizin inandırıcı bulunmadığı durumunda sınır polisinin vizenizi iptal etme veya geçişinize izin vermeme yetkisi bulunmaktadır.

29. Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?
Başvurunuz sonuçlandıktan sonra pasaportunuzu sizin yetkilendireceğiniz kişi/kurum yetki yazısı ile birlikte pasaportunuzu teslim alabilir. Bu durumu başvuru esnasında bildirmelisiniz.

30. Geçerli Schengen vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi?
Pasaportunuzu kayıp etmeniz durumunda geçerli Schengen vizenizi yenileme imkanı bulunmamaktadır. Tekrar vize başvuru yapmanız gerekmektedir.

31. Vize reddi durumunda, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?
Vize başvuru aşamasında vermiş olduğunuz parmak izini , vizeniz ret (olumsuz)sonuçlanması halinde bir sonraki başvurunuzda yeniden parmak izi vermeniz gerekmektedir.