İspanya Ziyaret Vizeleri Hakkında

İspanya Ziyaret Vizeleri Hakkında

İspanya Konsolosluğu ve İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport

İspanya Aile / Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin pasaportlarında dikkat etmeleri gereken hususlar; başvuru yapılacak pasaportun son 10 yıldan eski olmamasına, İspanya seyahatinden dönüş sonrası en az 3 ay 15 gün (105 gün) geçerliliği olmasına, vizenin basılabilmesi için yan yana en az 2 boş sayfanın bulunmasına ve yıpranmış-yırtık olmamasına dikkat edilmelidir. İspanya Büyükelçiliği / İspanya Konsolosluğu, pasaportlara eklenen sayfaları kabul etmemektedir.

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, istenilen kriterlere sahip olmayan pasaportla yapılan İspanya Aile /Akraba Ziyareti Vize başvurularını geri çevirmektedir. Yeni bir pasaportla başvurunun yapılması konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Ayrıca, müracaat sırasında varsa eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopilerinin (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, kaşeli-mühürlü sayfalar, 3 yılın schengen vizeleri) sunulması gereklidir.

İspanya Schengen Vize Başvuru Formu

İspanya Aile / Arkadaş Ziyareti Vize başvuruları için doldurulacak İspanya Schengen Vize Başvuru Formu; her başvuru sahibi için (çocuklar dahil) birer adet doldurulmalıdır. Başvuru formunda verilen bilgilerin, başvuru dosyasında sunulan evraklarla desteklenmesi, vizenin daha kısa sürede işlenmesini sağlayacaktır. İspanya Schengen Vize Başvuru Formu'ndaki 37 no'lu kutucuk ile sayfanın sonundaki imza kutucuğuna imza atılması ihmal edilmemelidir. Reşit olmayan başvuru sahibi için formu ebeveynleri (anne-baba) imzalamalıdır.

Biometrik Fotoğraf

İspanya Aile / Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurularında kullanılan fotoğrafın standartları: daha önceki vize başvurularında kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması istenmektedir. Fotoğraf, 35mm x 45mm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve 2 adet olmalıdır. Biometrik fotoğraf fazla parlak/koyu/gölgeli/lekeli veya zımbalı olmamasına dikkat edilmeli; kemik çerçeveli gözlük, şapka, şal vb. aksesuarlarla fotoğraf çekilmemesine özen gösterilmelidir. Yüzün boyutu çenenin altından alnına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir.

Nüfus Cüzdanı

İspanya Konsolosluğu'na İspanya Aile / Arkadaş Ziyareti Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı; Nüfus Cüzdanı'nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.

Önemli: İspanya Aile / Arkadaş Ziyareti Vize müracaatı için Ankara ve Gaziantep'ten Konsolosluğa başvuran kişilerin İkametgah Belgesi sunmaları gerekmektedir.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibine, İspanya'dan gelen Davetiye; davet eden kişinin kişisel ve iletişim bilgileri, davet ettiği kişi ile yakınlık derecesi, davet edilen kişi hakkında bilgi, ziyaretin amacı, talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacaksa), kalınacak evin açık adresi, seyahat- konaklama giderlerinin karşılanacağına dair bilgiler belirtilmelidir. Davetiye gönderen kişinin kimlik fotokopisi veya İspanya oturum izni fotokopisi ile birlikte kabul edilmektedir.Davet eden kişi ile akrabalığınız var ise; akrabalığı ispatlayıcı belgeler.davetiye ayrıca İspanya'daki polis merkezinden onaylı olmalıdır.

ÖNEMLİ: Eğer davet edilen kişinin seyahat masraflarını İspanya'daki kişi karşılayacaksa; davet eden kişinin maaş bordrosu, banka hesap dökümü ve mal varlığına dair belgeleri sunması gerekir. Güncel tarihli olmasına özen gösterilmelidir.

İspanya Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

İspanya Konsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliği'ne hitaben, İspanya'ya aile/arkadaş ziyaretinde bulunacak kişinin vize talebini belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işleminde bulunacak kişi çalışan ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi şirket sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuruda bulunan kişi öğrenci ise; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumuna dair evraklar da İspanya vize başvuru dosyasınaeklenmelidir. Sponsorun yazdığı dilekçede sponsorluğu üstlenilen kişinin ülkeye geri döneceğinin garantisi ve taahhütü verildiği belirtilmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla İspanya'ya seyahat ediyorsa İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi ile birlikte noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname) ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunan kişi ev hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı İspanya aile/arkadaş ziyareti vize talep dilekçesine ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları ile birlikte sunulmalıdır.

Önemli Not: İspanya aile ziyareti vizesi veya turistik vize taleinde olup, kendi geçimini karşılayamayan kişilerin (öğrenci, ev hanımı vb.) seyahat masraflarını üstlenecek sponsor vize aşvurunu sahibinin birinci dereceden yakını olmak zorundadır. İspanya vize başvuru sahibinin annesi, babası, kardeşi veya eşi sponsor olabilir. Ancak bu kişilerin de maddi yönden seyahat masraflarını karşılayacak yeterlilikte olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ: İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunan kişinin İspanya seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında İspanya Konsolosluğu yetkililerine yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.

Finansal Durumu Gösteren Belgeler

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatı; başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı bakiyeyi görmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

İstanbul İspanya Başkonsolosluğu'ndan başvuru yapacak kişilerin, 1 haftalık seyahat için en az 600 EURO/1500 TL bakiyeyi banka hesabında belgelemelidir. Ankara İspanya Büyükelçiliği'nden müracaat yapacakların 8 güne kadar olan seyahatlerinde, en az 577.2 EUR veya TL veya USD karşılığı bakiyenin hesapta gösterilmesi gerekmektedir. Seyahat süresinin 8 günün üzerinde olması durumunda her 1 gün için 64.14 Euro eklenmelidir.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterlidir. Emeklilik Kartı'nın fotokopisi ile birlikte.

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa'da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

İş/Mesleki Durumuna İlişkin Belgeler

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK İşe Giriş Bildirgesi, 4A Hizmet Dökümü (SGK yıl dökümü detayı; İstanbul-Antalya-Bursa-Edirne) ve SGK Hizmet Dökümü

(son 3 aya ait SGK Hizmet Dökümü: Ankara-Gaziantep).

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Çiftçi ise;

Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

İspanya Aile/ArkadaşZiyareti Vize başvurusu yapan kişi öğrenci ise;

Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

İspanya Aile /Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru yapankişi yabancı uyruklu vatandaş ise;

T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemleri için yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin, Ankara İspanya Büyükelçiliği'nden müracaat yapmaları halinde, başvuru formu ve pasaport fotokopileri hariç başvuru dosyasında yer alan bütün evrakları İspanyolca'ya çevirisi zorunludur (Noterden tasdikli olmasına gerek yoktur).

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı/ Faaliyet Belgesi İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermesidir.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibinin İspanya seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işlem müracaatını Ankara İspanya Büyükelçiliği'ne yapacak olan başvuru sahiplerinin, seyahat amacını ve planını detaylı bir şekilde anlatan İngilizce bir dilekçeyi dosyalarına eklemeleri zorunludur. Tüm ara seferleri ve uçuş bilgilerini detaylı bir şekilde açıklayan bir yazı olmalıdır.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 euro teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

Ankara İspanya Büyükelçiliği'ne yapılan İspanya Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize müracaatları için seyahat sağlık sigortası geçerlilik süresi en az 1 hafta olmalıdır. Ankara İspanya Büyükelçiliği müracaatta, özel sağlık sigortalarını kabul etmemektedir.

ÖNEMLİ: Ankara İspanya Büyükelçiliği/İstanbul İspanya Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkına sahiptir.

İspanya Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

1.İspanya aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurularında randevu almak zorunlu mudur? Telefonla randevu alınabilir mi?

İspanya vizesi başvuruları randevu ile yapılması zorunludur. İspanya vizesi randevusu telefonla alınmamaktadır. Randevular vize başvuru merkezleri aracılığı ile alınmakta olup randevu esnasında vize harç bedelleri ve işlem ücretleriyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Vize başvuru bedelleri, vize randevusu sırasında alınmaktadır.

2.İspanya'ya yapılacak aile veya arkadaş ziyaretlerinde davetiye formatı nasıl olmalıdır? Aile-Arkadaş-Akraba Ziyareti vize başvurularında orijinal davetiye sunulması zorunlu mudur?

İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi işlemlerinde orijinal davetiye mektubu sunulması gerekmektedir. Davet mektubu İspanya'daki polis merkezinden onaylı olmalıdır. İspanya'da sizi davet eden kişi kimlik bilgilerinin e-mail ile göndermeli, İspanya kimliği veya oturum kartının fotokopisi davetiye ile birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir. İspanya'ya sizi davet eden kişi akrabanız ise, aile bağınızı gösteren belgeler talep edilebilmektedir.

3.İspanya Schengen vize başvurularında bölge alanı ayrımı var mıdır?

İspanya Schengen vize başvurularında görev alanı İspanya İstanbul Başkonsolosluğu ve İspanya Ankara Büyükelçiliği arasında. İkametgahınız ve çalışmakta olduğunuz şirket farklı ise, SGK işe giriş bildirgenizde yer alan şirket adresi çalıştığınız ile kayıtlı olmalıdır. Gelirini belgeleyemeyen kişiler ise görev bölgesin kuralına riayet ederek başvurularını bu doğrultuda yapmalıdırlar. Antalya, Aydın, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Düzce, Denizli, Edirne, Samsun, Giresun, Rize Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kırklareli, Muğla, Manisa, Sakarya, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Yalova, Trabzon, Zonguldak illerinde ikameti olanlar başvurularını İstanbul İspanya Başkonsolosluğuna yapabilmektedirler.

4.Gaziantep'ten İspanya vize başvurusu yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa işlem süresi ne kadardır?

Gaziantep'ten yapılan İspanya vize başvurularını Ankara Büyükelçiliği kabul etmektedir. Son 2 sene içinde aldığınız Schengen vizenizde parmak izi verdiğinizi gösteren VIS ibaresi varsa işlemlerinizi aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz ancak evrakları doğrudan konsolosluğa kargo ile gönderemezsiniz. İspanya Konsolosluğu başvuruları yetkili vize başvuru merkezleri aracılığı ile kabul etmektedir. Eksiksiz evrakla yapılan vize başvuruları 5 ila 7 iş gününde sonuçlanmaktadır. Aracı kurumlarla yapılan başvurularda şehirlerarası kargo süreleri dikkate alınmalıdır.

5.Davetiye olmadan başvuru yapılabilir mi?

İspanya aile ve arkadaş ziyareti başvuruları İspanya'daki akrabanız veya yakınınızdan gönderilen davetiye olmadan aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusu yapamazsınız. Davetiye olmadan yapacağınız başvuru ispanya turistik vize kategorisine girecektir. Vize başvuru formunda seyahat amacının yanlış belirtmesi vize reddi almanıza sebebiyet verecektir. Evraklar seyahat amacına göre hazırlandığı için İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusu için davetiye alınması koşulu vardır.

6.İspanya vize işlemleri başvurudan sonra ne kadar süre içerisinde sonuçlanır?

İspanya aile ve arkadaş ziyareti için yaptığınız vize başvurusunun sonuçlanma süresi 5 ila 7 gün arasında değişmektedir. Evraklarınız tamsa ve konsolosluğun destekleyici ek evrak talebi olmadığı durumlarda ön görülen çıkış süresidir.

7.İspanya vize başvurumu seyahatimizden en geç ne zaman yapmamız tavsiye edilir?

İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuruları seyahate 7 gün kala yapılabilmektedir ancak bu şekilde yapılan başvurularda vizenin çıkışı yolculuğun tarihine yetişmeme olasılığı vardır. Konsolosluğun destekleyici evrak veya mülakat talebi gibi istisnai durumlar ortaya çıktığında bu süre vize başvurusu yapmak için yeterli olmayabilir. İspanya vize başvurusundan önce konsolosluğun randevu ve işlem yoğunluğuna göre hazırlık yapılması tavsiye olunur.

8.Daha önceden almış olduğum Schengen vizesi için parmak izi vermiştim. Randevuya şahsen gelmeme gerek var mı?

Son parmak izi verdiğiniz ülke İsviçre, Avusturya veya Macaristan Schengen vizesi ise parmak izi ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu ülkelerin dışındaki Schengen ülkelerinden veya ispanya'dan alınmış eski vizenizde VIS notu var ise parmak izi işlemi için gelmenize gerek kalmadan aracı kurumlar vasıtasıyla işlem yapabilirsiniz. Yetki yazısı vereceğiniz danışmanlık firması sizin adınıza evrakları başvuru merkezine teslim edebilmektedir

9.İspanya aile ve arkadaş ziyareti vize ücreti nedir?

İspanya vizesi ücreti İspanya Konsolosluğu vize harcı ücreti ve vize başvuru merkezi hizmet bedellerini içermektedir. Vize reddi durumunda Schengen kurallarına göre bu ücretler başvuru sahibine ödenmemektedir. Eşiniz Avrupa Birliği vatandaşı ise Avrupa Birliği ülkesinden alacağınız evlilik cüzdanınızın orijinali ve fotokopisini ibraz ederek harç bedelinden muaf olabilir sadece vize başvuru merkezi işlem bedellerini ödeyebilirsiniz. Vize başvuru ücretleri İspanya Konsolosluğunun yetkisi dahilinde güncellenebildiğinden detaylı bilginin Konsolosluktan teyit edilmesi tavsiye olunur.

10. İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

Pasaportunuzun seyahatiniz ve vizenin bitiş tarihi sonrasında 3 ay 15 gün geçerli olması gerekmektedir. Pasaportla ilgili diğer önemli kriterler pasaportun vize etiketi işlenebilecek en az 2 boş sayfası olması ve son 10 yıl içinde çıkarılmış olması gerektiğidir.

11.Vize reddi alırsam ne yapmalıyım?

Vize reddi aldığınız durumda karar itiraz etme hakkınız vardır. Vize reddi aldığınız ispanya Konsolosluğu tarafından size bir ret mektubu gönderilebilmektedir ancak İspanya Konsolosluğu vize reddi durumunda açıklama yapıp yapmama hakkınız da saklı tutmaktadır. İtiraz dilekçenizde başvurunuzun yeniden değerlendirilmesini talep etmek için redde neden olan koşulları düzelttiğinize dair açıklamada bulunmanız gerekmektedir. İspanya vize reddi dilekçesi başvuru sahibinin ıslak imzası ile doğrudan ispanya Konsolosluğuna gönderilmelidir.

12. İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi ile diğer Schengen ülkelerine de seyahat edebilir miyim?

Davet mektubu ile gideceğiniz için Schengen bölgesine ilk girişinizi İspanya'dan yapmanız gerekmektedir. Eğer size verilen vize çok girişli ve kalış süreniz yeterli ise 26 Schengen ülkesine etme imkanınız vardır. Ancak İspanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi alarak en uzun süre kalacağınız Schengen ülkesinin İspanya olduğunu taahhüt etmiş olursunuz.