İspanya Konsolosluk & Schengen Vizesi

İspanya Konsolosluk & Schengen Vizesi

İspanya'ya seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahatlerini gerçekleştirebilmek için (Eğer pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunmuyorsa) İspanya vizesi başvurusu yapmak zorundadırlar.

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için İspanya vize başvurusu işlemlerine tabi tutulmamaktadırlar.
İspanya'ya seyahat edecek olan kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için yapacakları vize başvurularını direkt olarak İspanya Konsolosluğu'na yapamamaktadır. Konsolosluk kısa süreli vize başvurularını direkt olarak kabul etmediğinden, kısa süreli İspanya vizesi talebinde bulunan kişiler vize başvurularını konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığı ile yapmaktadırlar.

Uzun süreli ikamet gerektiren (öğrenci, aile birleşimi, oturum vb. ) nedenlerle İspanya'ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de oturum izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları İspanya vizesi için başvuruda bulunmak zorundadırlar. Uzun süreli vize başvuruları yalnızca İspanya Konsolosluğu'na ya da İspanya Büyükelçiliğine direkt olarak yapılabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: İspanya Konsolosluğu 5 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere vize başvuru evraklarını İngilizce talep etmektedir. İngilizce olarak hazırlanması gereken evraklar; vize talep dilekçesi, seyahat sağlık sigortası, otel ve uçak rezervasyonlarıdır. İspanya vize başvuru işlemlerinde bu istenilen evrakların İngilizce olarak beyan edilmesi önem arz etmektedir.

İspanya Vizesi Hakkında

İspanya, Schengen Bölgesi'ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla İspanya'da kısa süreli (90 güne kadar) seyahatte bulunacak Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları İspanya Schengen vizesine başvurmakla mükelleftir.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler arasında imzalanan ve 1995'te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi, bu sözleşmeye taraf ülkeler arasında bir iç sınır oluşturarak taraf ülkelerin vatandaşlarına bu iç sınır içerisinde vizesiz seyahat etme hakkı tanımaktadır. Schengen Bölgesi'ne üye ülkeler, diğer ülkelerle olan sınır ilişkileri konusunda ortak kurallar çerçevesinde hareket etmektedir.

Schengen Bölgesi toplamda 26 ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dır. İsviçre, İzlanda ve Norveç de AB üyesi olmadıkları halde bu ülkelerle vardıkları ortak mutabakat sayesinde Schengen Bölgesi'ne üye olmuşlardır.

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerin konsolosluklarına vize başvurusunda bulunan kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları ülkeden başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de aynı vize ile seyahat edebilmektedir.

Schengen vizesi, seyahat edilecek Schengen üyesi ülkelerde toplam 90 gün konaklama hakkı tanımaktadır. Ancak Schengen vizesi için ilk defa başvuru yapan kişilere (istisnai durumlar hariç) kısa süreli (1 hafta gibi) seyahat izni verilir ve bu süre daha sonraki seyahatlerde kademeli olarak arttırılarak 90 günlük süre tamamlanır.

İspanya Vizesi Başvurusu

İspanya'ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatleri için konsolosluğa doğrudan başvuru yapamamaktadır. Bu kişiler İspanya vizesi başvurularını İspanya Konsolosluğu tarafından akredite kurumlar aracılığı ile yapmaktadırlar.

İspanya'ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, oturum, eğitim, vb.) nedenlerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Uzun süreli İspanya vizesi için başvuru yapmalıdır. Uzun süreli İspanya vizesi başvuruları yalnızca İspanya Konsolosluğu'na ya da İspanya Büyükelçiliği'ne doğrudan yapılabilir

İspanya Vizesi Biyometri İşlemi

İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, İspanya Konsolosluğu'na ya da İspanyaya Büyükelçiliği'ne giderek Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) aracılığı ile parmak izi taraması yaptırmak zorundadırlar. İspanya vize randevusu sırasında yapılan biyometri işlemi pasaportunda VIS ibaresi bulunmayan kişilere uygulanmakla birlikte, Konsolosluk gerekli gördüğü taktirde vize başvuru sahibinin parmak izi vermesini talep edebilmektedir. Aşağıdaki kişiler biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar.

  • Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve onlarla birlikte seyahat eden eşleri, üye ülkelerin hükümetlerinin veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettiği ülkelerin delegeleri bu seyahatleri için biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.
  • Parmak izi taramasının yapılmasını engelleyici herhangi bir fiziki problemi bulunan kişiler biyometri işlemine tabi tutulmazlar. Bu engel durumlarında 10 parmaktan daha az sayıda parmağın izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibini engelin ortadan kalkmasından sonraki ilk vize başvurularında parmak izi taraması yaptırmakla yükümlüdür.
  • Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerine gerçekleştirdikleri seyahatlerde parmak izi vermezler.
  • 12 yaşından küçük çocukların parmak izini almak fiziki olarak mümkün değildir. Bu nedenle biyometri işleminden muaftırlar.
  • Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumdaki kişiler İspanya Konsolosluğu'na engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmek zorundadırlar.
  • İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, biyometri işlemleri esnasında parmaklarında kesik, hasar ya da süs amacıyla yakılan kına bulunmamasına dikkat etmelidir.

İspanya Vizesi için Gerekli Evraklar

İspanya vizesi başvurularında öncelikle vize başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup ibraz edilmesi talep edilmektedir. Başvuru formu dışında kalan evraklar yapılacak seyahatin amacına ve süresine bağlı değişebilmektedir. Bu nedenle vize başvurusundan önce İspanya Konsolosluğu aranarak güncel evrakların teyit edilmesi tavsiye olunur.

İspanya Konsolosluğu, İspanya vizesi için başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye'ye geri dönmek konusundaki motivasyonunu teyit eden evrakları ibraz etmelerini istemektedir. İspanya vizesi için talep edilen evraklar, diğer Schengen ülkeleri tarafından da vize başvurusunda talep edilmektedir ancak Schengen vize başvurularında benzer olduğu kadar ülkeden ülkeye değişen farklı evraklar veya evraklara ait detaylar olabilmektedir. Orjinal veya fotokopi olarak sunulması gereken evraklar farklılık gösterebilir.

İspanya Vizesi Başvurusu Yaparken Dikkat!

İspanya Vizesi başvurusu işlemlerinde kullanılacak pasaportlar 10 yıldan eski olmamalıdır ve yıpranmamamış olması tavsiye olunur.
İspanya vize işlemlerinde kullanılacak pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Aksi durumda vize için başvuru yapan kişiler pasaportlarını yenilemelidir.
Resmi tatiller vize işlemlerinde aksamalara neden olabileceğinden İspanya vizesi başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvuru işlemlerinin İspanya ve Türkiye resmi tatillerine (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) denk gelip gelmediğine dikkat etmelidir

18 yaşından küçük (Reşit olmayan) kişiler vize başvurularını ebeveynleri, yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini beyan eden noter tasdikli belge ile yapmalıdır.
İspanya vize işlemleri için sunulan seyahat belgesi (pasaport) İspanya seyahatinin bitiminden 3 ay 15 gün sonrasına kadar geçerliliğini korumalıdır.

Uzun Süreli İspanya Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Uzun süreli İspanya Schengen vizesi talep edebilmek ve istenen sonucu almak için Schengen vizelerinin doğru şekilde kullanılması önerilmektedir. Ülkeye (Türkiye'ye) geri dönüşü garanti eden evrakların gerçeğe uygun nitelikte olması önemlidir . Ülkeye geri dönüşünüzü garanti edecek unsurlar (aktif banka hesap dökümü, sigortalı bir işte çalışma, sıkı aile bağları gibi) vize sonucunu etkileyebilecek faktörlerdir. İspanya Schengen vizesinin ne süreyle verileceğine karar veren tek yetkili kurum İspanya Başkonsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliğidir. Belli bir süreyle vize talebiniz varsa şayet bunu dilekçenizde belirtmeniz gerecektir. Uzun süreli Schengen talebinizi mantıklı sebeplere dayandırdığınız taktirde bu değerlendirmeye alınır ancak talep ettiğiniz süre için vize verileceğinin herhangi bir garantisi yoktur. İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliği diğer birçok Schengen ülkesinde olduğu gibi geçmiş Schengen vizelerinizin süresine ve kullanım şekline göre vize süresini kendi inisiyatifinde belirlemektedir.

İspanya Schengen vizesi olumlu sonuçlandığı taktirde en az dilekçenizde belirttiğiniz tarihler kadar en fazla da konsolosluğun uygun gördüğü süreyi kapsayacak şekilde verilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere daha önceki vize geçmişiniz, daha önceden aldığınız Schengen ve diğer vizelerinizin vize prosedürlerine uygun kullanılmış olması vize sonucunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle son 10 yıl içinde alınmış olan vizelerin ve eski pasaportlarda yer alan vizelerin fotokopilerinin İspanya vize başvurusunda ibraz edilmesi tavsiye olunur.

İspanya Schengen vize başvuru formu doldurulurken giriş yapılacak ilk ülke kısmına İspanya yazılmalıdır. Schengen vizesi her ne kadar Schengen bölgesinde yer alan üye devletleri kapsasa da vizesine başvuruda bulunduğunuz ülkeden giriş yapmak önemlidir ve gelecekteki Schengen vize başvurularını etkileyebilecektir. Schengen vizesinin geçerli olduğu diğer ülkelere geçiş yapacak olsanız bile başvuru formunda ilk giriş yapacağınız ülkeyi belirtmeniz aynı zamanda seyahat planınızı dilekçenizde açıklamanız doğru olur.

İspanya Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

İspanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya vizesi işlemleri, evraklarla ilgili herhangi bir eksiklik yoksa ve / veya vize başvurusu resmi tatil (yılbaşı, bayram, paskalya) günlerine denk gelmemişse, 7 ile 10 iş günü içerisinde sonuca ulaştırılmaktadır. İspanya'ya seyahat edecek kişiler, seyahat planlamaları ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına vize başvurularını seyahat tarihinden 30 gün önce yapmalıdır.

İspanya Vize Ücreti Nedir?

İspanya Konsolosluğu, İspanya vizesi başvuru harçlarını Schengen ortak kararlarına uygun olarak belirlemektedir. İspanya Konsolosluğu tarafından vize başvurularında talep edilen ücretler yalnızca vize başvuru ücreti olmakla beraber, İspanya vizesi bavurusu yapan kişilerin talep ettikleri İspanya vizesi türü ve başvuru şekli ücretlerde farklılık oluşmasına neden olmaktadır. İspanya vizesi için ödenmesi gereken ücret vize harcı ve İspanya Konsolosluğundan akredite vize hizmet merkezlerinin işlem bedelini içerir. Biyometri işlemi, aracı kurumların hizmet bedelleri, kargo masrafı gibi ödemeler bu ücrete dahil değildir.

İspanya Vize Başvurusunu Ne Zaman Yapılmalı?

İspanya vize işlemlerinizi seyahatine en fazla 3 ay kala, en az 15 gün öncesinden başlatabilirsiniz. Ancak Konsolosluğun yoğun olduğu veya tatil sebebiyle kapalı olduğu tarihleri göz önüne almanız tavsiye edilir.

İspanya Ticari Vizesi İle İspanya'da Çalışabilir miyim?

İspanya'ya kısa veya uzun süreli çalışma amacıyla gidilmesi İspanya ticari vize kapsamında değildir. İspanya ticari vize Schengen vizesi olup konferans, etkinlik katılımı, ticari faaliyette bulunulan firma ile görüşme gibi alanları içerir. Schengen vizeleri, vize sahibine İspanya veya Schengen bölgesindeki diğer ülkelerde çalışma hakkı vermemektedir.

İspanya Vizesinde Biyometrik Fotoğrafın Özellikleri Nelerdir?

İspanya vizesi için gereken evrak listesinde olan biyometrik fotoğraf Schengen vize kuralları gereği 3.5x4.5 cm. boyutlarında olmalıdır. Daha önceki Schengen vizelerinde kullanılmamış ve yeni olmalıdır. Şapka ve güneş gözlüğü yüzü engelleyici unsurlar olmadan önden çekilmiş ve fonu beyaz olması gerekmektedir. Pasaportunuz eğer 3 aydan eski ise pasaportunuzdaki fotoğrafınız kabul edilmemektedir. Dini nedenle takılan başörtüsü haricinde başın açık olması gerekir.
Bu web sitesindeki aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com'a ait görünüyor. İspanya Konsolosluğunun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemleriyle farklı alan adları edinen ve bu alan adalarında yayınladığı bilgiler ile Turizm, Seyahat, Emlak, Eğitim, Danışmanlık vb. alanlarında faaliyette olan şirketlerin reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. ispanyakonsoloslugu.com web sitesi, konsolosluk ya da büyükelçilikle hiçbir akalası olmayıp içindeki bilgilerin bir resmi dayanağı yoktur. Vize uzmanlarından yaşanmışlıklardan yola çıkılarak insanların yararına doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmekte olup, doğru olmayan bilgilerin veya güncellemeler adına lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda Konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.

İspanya vize başvurum reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyim? Ret aldığım için vize ücreti geri ödenir mi?

Eğer vize reddi aldıysanız vize harcı geri ödenmemektedir. Bu kural bütün Schengen ülkeleri için geçerlidir. İspanya vize başvurunuz reddedildiyse yeni bir başvuru yapabilirsiniz ancak daha önceki başvurunuzda sunduğunuz evrakların güncel halini ibraz etmeniz gerekmektedir.