İspanya Vize Reddi

İspanya Vize Reddi

İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin, İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliği tarafından talep edilen şartları yerine getirmemesi durumunda bu kişilerin İspanya Vizesi başvuruları konsolosluk tarafından reddedilmektedir. İspanya vizesi talebinde bulunan kişilerin seyahat amaçlarını kanıtlayamaması, sahte ya da eksik evrak ibraz edilmesi, İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkenin kamu düzeni açısından tehlike oluşturması ya da İspanya seyahatinin bitiminde ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler sunamaması durumlarında İspanya vizesi başvurusu, İspanya vize reddi ile sonuçlanır.

Kamu Güvenliği nedeniyle İspanya Vizesinin reddedilmesi

İspanya Vizesi başvurusunda bulunan kişinin belirlenen yasal çerçevede Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni ve kamu güvenliği konularında tehlike oluşturacak potansiyelde olması durumunda söz konusu kişinin İspanya vizesi talebi reddedilir.

Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı İspanya vizesi reddi

İspanya konsolosluğu, İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişilerden İspanya seyahatleri sona erdiğinde ülkeden ayrılacaklarını gösterir belgeler ibraz etmelerini talep etmektedir. İspanya seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamayan kişilerin İspanya vizesi başvuruları ret ile sonuçlanabilmektedir.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı İspanya Vize reddi

İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler güncel ve orijinal belgeler ibraz etmelidir. İspanya konsolosluğu vize başvurusunda sunulan evrakların güncel olmaması, sahte olması ya da eksik olması gibi durumlarda başvuru sahibinin İspanya vizesi başvurusunu ret ile sonuçlandırabilmektedir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı İspanya vizesi reddi

İspanya Konsolosluğu'na İspanya vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. İspanya vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin İspanya vizesi başvuruları İspanya vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Örneğin; kişi İspanya'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa İspanya'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı İspanya vize reddi

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin İspanya vize başvurusu retile sonuçlanabilmektedir.

Ekonomik şartlardan kaynaklı İspanya vize reddi

İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, İspanya seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini gösterir belgeler sunmalıdır. İspanya Konsolosluğu İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişinin seyahat için yeterli maddi imkana sahip olmadığını ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi durumunda, bu kişilerin İspanya vize başvurularını reddetmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı İspanya vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. İspanya Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 günden fazla konaklamış ise sonraki Schengen vize başvurularında İspanya vize reddi ile karşılaşabilmektedir.

Sağlık sigortası sebebiyle İspanya Vizesinin reddedilmesi

İspanya konsolosluğu ülkeye seyahat edecek kişilerden seyahat sürelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırmasını talep etmektedir. İspanya vizesi başvurusunda geçerli ve konsolosluk tarafından belirlenen standartlara uygun Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ibraz edilmediği takdirde İspanya vizesi başvurusu İspanya vize reddi ile neticelenebilir.

İspanya Vize reddine itiraz

İspanya vize başvurusu reddedilen kişiler İspanya vize başvuruları ret ile sonuçlanan kişilerin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İspanya vize başvurusuna ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak İspanya Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.