İspanya Öğrenci Vizesi (90 Günden fazla)

İspanya Öğrenci Vizesi (90 Günden fazla)

İspanya Konsolosluğu, İspanya'da 90 Günden Fazla Kalacak Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar

 1. Pasaport (İspanya seyahati sonrası en az 12 ay geçerli)
 2. Yeni ve eski pasaportun aslı ve fotokopileri (işlem görmüş sayfaların ve kişisel bilgilerin bulunduğu sayfaların fotokopisi)
 3. Vize başvuru formu (İspanyolca / İngilizce) eksiksiz doldurulacak, imzalanacak
 4. 2 adet biyometrik fotoğraf
 5. Eğitim ya da kurs görülecek merkezden gelen akseptans
 6. Eğitim ya da kurs görülecek kurum ile iletişimi gösteren harçlara ait dokümanlar (Erasmusluları kapsamamaktadır).
 7. Burslu olarak gidecek öğrenciler, eğitim veya kurs görecek olduğu merkezden ilişkisini belgeleyen kabul yazısı
 8. 180 günden fazla kalacak olan vize başvuru sahipleri, tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık heyet raporu ve fotokopisi. (İngilizce'ye veya İspanyolca'ya çevirisi yaptırılıp, Noter'den tasdik ettirilip, Valilik'te La Haye Apostili vurdurulmalıdır. Ayrıca Sağlık ocağından alınacak olan raporlar kabul edilmeyecektir.
 9. 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için, Adli Sicil belgesi ve fotokopisi. (İngilizce'ye veya İspanyolca'ya çevirisi yaptırılıp, Noter'den tasdik ettirmeli, Valilik'te La Haye Apostili vurdurulmalıdır.
 10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 11. Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ile olan bağların belirtilmesi içindir)
 12. İkametgâh İlmühaberi imza ve onaylanmış şekilde
 13. Vize talep dilekçesi (kişinin ev adresi ve telefon numaraları da belirtilmelidir)
 14. Uçak bileti, otel rezervasyonu veya konaklama bilgileri
 15. Seyahat sağlık sigortası (30.000 Euro teminatlı, seyahat süresini kapsayan)
 16. Seyahat sponsorunun kişi ya da kurum olması halinde söz konusu durumu açıklayan dilekçe
 17. Vize için başvuran kişinin öğrenci olması durumunda Öğrenci Belgesi
 18. Kişinin 18 yaşından küçük olması halinde ebeveynleri tarafından imzalanmış muvafakat name (Noter onaylı)
 19. Tıp ve Cerrahi, Eczacılık, Psikoloji, Kimya Bilimleri ve Biyoloji Bilimleri bölümleri mezunu kişiler İspanya'da uzmanlık alanında eğitim görmek istemeleri halinde sahip oldukları diplomanın İspanyol denkliğini, İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan uzmanlık görecekleri hastane veya merkezin de belirtildiği kabul belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

İspanya Seyahatin Masrafları Veliler Tarafından Karşılanacak Olması Halinde,

Seyahatin sponsoru çalışan ise;

 1. SSK İşe Giriş Bildirgesi (fotokopi ise işyerinden onaylatılmalıdır)
 2. SSK Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi veya Emekli Sandığı'ndan benzer belge (Son dört ayı içermelidir)
 3. Maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı, mülkiyet tapularının aslı ve fotokopileri (Son dört ayı kapsamalıdır)
 4. Vize başvurusunda bulunan kişiler tarafından yazılmış seyahat sponsorunun bir başkası olacağına dair içeriğe sahip dilekçe

Seyahatin sponsoru serbest meslek sahibi ise;

 1. Vergi Levhası (Noter tasdikli fotokopisi beyan edilebilmektedir)
 2. Ticaret Odası kaydını gösteren belgeler
 3. Şirketin İmza Sirküleri (Noter tasdikli fotokopisi beyan edilebilmektedir)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (kuruluş)
 5. Banka hesap hareketleri varsa tapu fotokopileri

Seyahatin sponsoru emekli ise;

 1. Emeklilik Cüzdanı
 2. Banka hesap cüzdanı aslı ve fotokopileri
 3. Diğer ekonomik gelirleri gösteren belgeler (varsa)

İspanya'da 90 günden fazla kalacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

 • İspanya öğrenci vize (90 günden fazla) işlemleri için başvuru işlemlerine seyahat tarihinden en az 30 iş günü önce başlanmalıdır.
 • İspanya Konsolosluğu gerek görmesi halinde ek evrak talebinde bulunabilirken bu durumda yukarıda ki gerekli evrak listesinde farklılıklar oluşabilecektir.
 • İspanya öğrenci vizesi ile İspanya'ya seyahat edecek olan kişiler İspanya'da 180 günden fazla kalacak olması halinde varış tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde yabancılar polisine başvuruda bulunarak İspanya oturum kartı almaları gerekmektedir.
 • İspanya yasalarınca, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan vatandaşları tüm evraklarını İspanyolca'ya tercüme edilmiş olarak sunmaları gerekmektedir.
 • İspanya Konsolosluğu gerek duyması halinde TC vatandaşlarından bazı evrakların İspanyolca tercümesini isteyebilmektedir.
 • 2393/2004 sayılı Kraliyet Kararnamesinin Bölüm II, Madde 55, d bendiyle onaylanan Yabancılar Yönetmeliği uyarınca, mesleki staj yapabilmek için belirli süreli çalışma ve oturma izni almaları zorunludur.