İspanya D Tipi Ulusal Vize

İspanya D Tipi Ulusal Vize

İspanya Konsolosluğu ve İspanya Ulusal Vizesine (D Tipi) İlişkin Bilgiler

İspanya'da uzun süreli ikamet etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öncelikle İspanya Konsolosluğu oturum izni işlemleri yapılıp ardından İspanya Konsolosluğu'na İspanya oturum vizesi ya da İspanya D tipi vize olarak da anılan İspanya Ulusal vizesi işlemlerine başvuru yapmalıdır.

İspanya Konsolosluğu süreli ve süresiz olarak iki çeşit ikamet olanağı sağlamaktadır.

Kısa süreli ikamet: İspanya Konsolosluğu tarafından 90 günden daha kısa süreli verilen D tipi vizedir. İspanya süreli ikamet izni için İspanya Konsolosluğu'na başvuru yapan kişilere 5 yıldan daha uzun süre İspanya'da kalış hakkı tanınmaktadır. İspanya Konsolosluğu süreli ikametlerle ilgili olarak başvuru sahibinin talebi ve ülkede kalış amacı doğrultusunda ikameti yenileme şansı vermektedir.

İspanya Konsolosluğu tarafından sağlanan süreli ikameti İspanya çalışma iznini kapsamamaktadır. İspanya süreli ikamet izni sahibi kişiler ülkede bulundukları süre içerisinde kendilerini ve varsa ailelerini geçindirecek miktarda maddi gelire sahip olmak zorundadır. Bu kişiler kendilerinin ya da başkalarının hesabına herhangi bir ekonomik getirisi olan faaliyette bulunabilmek için İspanya Konsolosluğu çalışma izni prosedürünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Uzun süreli ikamet: İspanya Konsolosluğu uzun süreli ikamet iznine başvuru yapan kişiler bu izni elde ettikleri takdirde İspanya'da Devleti'nde İspanya vatandaşları ile aynı şartlarda süresiz ikamet etme ve çalışma hakkına sahip olurlar.

İspanya Devleti'nde İspanya Konsolosluğu süreli ikamet izni çerçevesinde 5 yıl süreyle kesintisiz olarak konaklamış olan kişiler de İspanya Devleti süresiz ikamet izni sahibi olmaya hak kazanırlar. Bu kişilerin Avrupa Birliği (AB) mavi kart sahibi olarak AB üyesi diğer devletlerde geçmiş kesintisiz ikamet süreleri hesaba katılacaktır.

İspanya Konsolosluğu Ulusal Vizesi Çalışma İzni şartları

İspanya Devleti'nde ekonomik geliri olan herhangi bir amaçla İspanya Konsolosluğu İspanya Ulusal vizesi için başvuruda bulunacak olan şahıslar aşağıda belirtilen şartları taşımalıdır

İspanya Devleti'nde herhangi başka bir şahıs ya da şirketin hesabına çalışmak üzere ikamet etmek isteyen ve İspanya Konsolosluğu'na bu amaçla başvuruda bulunan kişiler 16 yaşından büyük olmalıdır.

İspanya Konsolosluğu Ulusal vize işlemlerine İspanya'da kendi hesabına çalışmak ve gelir elde etmek için başvuru yapan kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

İspanya'da çalışmak için İspanya Konsolosluğu'na vize başvurusunda bulunacak olan kişiler İspanya Konsolosluğu Ulusal vize işlemlerine başlamadan önce İspanya ikamet ve çalışma izni almış olmalıdır.

İspanya Konsolosluğu İspanya çalışma izni ile ilgili başvuru kişiye iş akdini sağlayan şirket tarafından yapılmalıdır.

İspanya Konsolosluğu Ulusal Vize Başvuru Evraklarına İlişkin Bilgiler

Vize başvuru formu: İspanya Konsolosluğu İspanya Ulusal vizesi başvurusunda bulunacak kişiler İspanya Konsolosluğu ulusal vize başvuru formunu İngilizce veya İspanyolca olarak, büyük harfle ve eksiksiz doldurmalıdır.

Biyometrik fotoğraf: İspanya D tipi vizesi için İspanya Konsolosluğu'na vize başvuru formuna yapıştırılmak üzere biyometrik fotoğraf ibraz edilmelidir. İspanya Konsolosluğu'na sunulacak fotoğraf beyaz fonda, karşıdan çekilmiş, kulaklar, alın, gözler tam görünecek şekilde olmalıdır.

Seyahat Belgesi (Pasaport): İspanya Konsolosluğu'na D tipi vize için ibraz edilen pasaport kişinin İspanya seyahatinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay 15 daha geçerliliğini korumalıdır. İspanya Konsolosluğu vize başvurusunda kullanılan pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmasını talep etmektedir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi: İspanya Konsolosluğu ulusal vizesi başvurusunda bulunan kişiler T.C. nüfus cüzdanlarının önlü arkalı olarak çekilmiş fotokopisini ibraz etmelidir.

Pasaport fotokopisi: İspanya Ulusal vizesi başvurusunda kullanılan pasaporttaüzerinde herhangi bir yazı, damga, imza, vize bulunan tüm sayfalar ile pasaport sahibinin kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi İspanya Konsolosluğu'na teslim edilmelidir. Kişi daha önce herhangi bir Schengen ülkesinden ikamet izni almış ise, bu izne ilişkin belgeleri de sunmalıdır.

Sabıka kaydı: İspanya Konsolosluğu Ulusal vize işlemleri için konsolosluğa sabıka kaydı sunulmalıdır. İspanya D vize işlemleri için İspanya Konsolosluğu'na sunulacak olan sabıka kayıt belgesi adliyeden alınmalıdır.

Adliyeden alıp apostillenmiş sabıka kaydı, yeminli bir tercüme bürosunda İngilizce, Fransızca veya İspanyolca'ya tercüme ettirilip, notere tasdik ettirilmelidir. Sabıka kaydı tercümenin ardından kaymakamlıkta apostillendikten sonra İspanya Konsolosluğu'na sunulmalıdır.

Tıbbi rapor: İspanya Konsolosluğu'na İspanya Ulusal D tipi vize için başvuruda bulunan kişiler vize başvurusu esnasında konsolosluğa 2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımamaktadır. ibaresinin yer aldığı bir tıbbi rapor ibraz etmek durumundadır. İspanya Konsolosluğu'na sunulacak olan tıbbi rapor öncelikle tercüme, noter onayı ve apostilleme işlemlerinden geçirilmelidir.

Ekonomik duruma ilişkin belgeler: İspanya Konsolosluğu ulusal vize işlemlerine başvuruda bulunan kişiler İspanya'da ikamet ettikleri süre içerisinde masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler ibraz etmekle yükümlüdür. (Bu belge İspanya Konsolosluğu kısa süreli ikamet durumunda istenmektedir.)

Kalınacak yer: İspanya Ulusal vizesi için İspanya Konsolosluğu'na başvuru yapan kişiler İspanya'da ikamet edecekleri yeri gösterir belgeler (otel rezervasyon belgesi, yurt dekontu, kira kontratı gibi) ibraz etmelidir.

Sağlık sigortası: İspanya Konsolosluğu'na ulusal vize için başvuruda bulunan kişiler İspanya konaklayacakları tüm süreyi kapsar nitelikte sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Öğrenciler İçin İspanya Konsolosluğu D Vizesine İlişkin Bilgiler

İspanya Devleti'ne eğitim amacıyla seyahat edecek olan kişiler İspanya Konsolosluğu İspanya ulusal vizesi işlemlerine başvuru yapmakla yükümlüdür. İspanya Konsolosluğu'na D vize başvurusunda bulunan kişiler yukarıda belirtilen evraklara ek olarak İspanya'da eğitim görecekleri okul tarafından kabul edildiklerini gösterir belge, diploma ve okul kaydının yapıldığını gösterir belgeleri konsolosluğa ibraz etmelidir.

Diploma: İspanya Konsolosluğu'na eğitim amaçlı ulusal vize için başvuruda bulunan kişiler, mezun oldukları okuldan aldıkları diplomayı ibraz edilmelidir. İspanya Konsolosluğu D vize başvurusunda bulunan kişi henüz mezun değil ise, öğrenci belgesi ile başvuru yapmalıdır.

İspanya'daki okuldan kabul mektubu: İspanya Konsolosluğu D vize işlemlerine İspanya'da eğitim almak amacıyla başvuruda bulunan kişiler İspanya Konsolosluğu'na İspanya'da eğitim görecekleri okul tarafından gönderilmiş, okulun başlangıç ve bitiş tarihleri tam tarih olarak belirtildiği, antetli, ıslak imzalı, kaşeli bu mektupta; okulun adresi, iletişim bilgileri, verilecek eğitimin düzeyi ve içeriğinin yer aldığı ayrıntılı bir kabul mektubu sunmalıdır.

Okul kaydının yapıldığına dair belgeler: İspanya Konsolosluğu'na eğitim amaçlı ulusal vize için başvuru yapan kişiler İspanya'da eğitim görecekleri okula kayıt yaptırdıklarını ve okulun yıllık ücretini ödediklerini gösterir belgeler sunmalıdır.

İspanya Konsolosluğu Ulusal Vize Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

  • İspanya Konsolosluğu İspanya ulusal vizesi başvurularında sunulan belgelerin fotokopilerini talep etmektedir. Bu nedenle İspanya Ulusal Vizesi başvurusunda bulunan kişiler İspanya Konsolosluğu'na giderken vize için ibraz etmeleri gereken evrakların fotokopilerini de yanlarında götürmelidir.
  • İspanya Ulusal vizesi için İspanya Konsolosluğu'na başvuru yapan kişiler İspanya'ya giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde İspanya Yabancılar Polisi'ne başvuruda bulunup oturum kartı almalıdır.
  • İspanya Konsolosluğu'na yaptıkları ulusal vize başvurusu kabul edilip ülkeye giriş yapan kişiler ilgili Sosyal Sigortalar Sistemi'ne sigorta girişlerini yaptırmakla yükümlüdür.
  • İspanya Konsolosluğu ulusal vizesi almanın bir başka yolu da ülkeye yatırımcı olarak gitmektir. İspanya Konsolosluğu bazı durumlarda İspanya'da 160 bin Euro ve üzerinde gayrimenkul satın alan kişilere İspanya oturum izni olanağı tanımaktadır.