İspanya Aile Birleşimi AB Vatandaşları İle Evli Olanlar

İspanya Aile Birleşimi AB Vatandaşları İle Evli Olanlar

İspanya vatandaşları ile evli olanlar için İspanya Konsolosluğu Ulusal vizesi

İspanya vatandaşı ile evli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İspanya Konsolosluğu Ulusal vize başvurularını doğrudan İspanya Konsolosluğu'na yapmalıdır. İspanya Konsolosluğu İspanya Aile birleşimi vizesi talebinde bulunan kişilerin posta, faks veya e-mail ile gönderdiği evrakları işleme almamaktadır.

İspanya Konsolosluğu'na aile birleşimi amacıyla İspanya Ulusal vizesi başvurusunda bulunan kişiler, İspanya Konsolosluğu vize işlemlerini başlatmadan önce aşağıda belirtilen İspanya Konsolosluğu vize başvuru belgelerini temin etmelidir.

Vize başvuru formu: İspanya Konsolosluğu'na aile birleşimi vizesi başvurusunda ibraz edilecek vize başvuru formu İspanyolca ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır. İspanya Konsolosluğu vize başvuru formu büyük harfle ve eksiksiz doldurulmalıdır.

Fotoğraf: İspanya Konsolosluğu vize başvurusunda kullanılacak fotoğraf yeni çekilmiş ve biyometrik olmalıdır. Eski fotoğraf ya da renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar İspanya Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir.

Pasaport: İspanya Konsolosluğu aile birleşimi amaçlı ulusal vizesi için her iki eşe ait pasaportların asılları ve fotokopileri ibraz edilmelidir.

Evlilik kayıt örneği: İspanya Konsolosluğu ulusal vizesine başvuru yapan kişinin eş olması durumunda konsolosluğa La Haye Apostil tasdikli çok dilli evlilik kayıt örneği ( Formul B) ve fotokopisi sunulmalıdır.

Dilekçe: İspanya vatandaşı ile evli olan kişilerin İspanya Konsolosluğu ulusal vize başvurusunda, İspanya'da ikamet eden eş, eşiyle beraber İspanya'da yaşamak istediğine dair yazılı dilekçe ibraz etmelidir.

İspanya Devleti'nde ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşı kişiler İspanya Konsolosluğu aile birleşimi vizesi başvurusu için yukarıda belirtilen evraklara ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri de İspanya Konsolosluğu'na ibraz etmek ile yükümlüdür.

Oturum kartı: İspanya Konsolosluğu'na aile birleşimi amaçlı D vize başvurusunda bulunan kişiler Avrupa Birliği vatandaşı olan eşin İspanya'daki oturum kartını konsolosluğa ibraz etmek zorundadır.

İspanya bağını gösterir evraklar: İspanya Konsolosluğu'na aile birleşimi için başvuran eşlerden Avrupa Birliği vatandaşı olan eşin İspanya Devleti ile olan bağını gösterir belgeler ibraz edilmelidir.

  • Valilikten alınan (Subdelegacion del Gobierno) ikamet belgesi veya Avrupa Birliği ülkesi uyruklu yabacılar kayıt belgesi,
  • İkamet edilen eve ait son 4 ayın faturaları (elektrik, su, gaz, vs)
  • İspanya'da sürekli ikamet ettiğini gösterir diğer belgeler bu kategoride yer almaktadır.
  • Evlilik belgesi: İspanya Konsolosluğu aile birleşimi vizesi için konsolosluğa Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olan eş tarafından ulusal mercilerden temin edilen ve evliliğinin o ülke tarafından da tanındığını gösterir belge ibraz edilmelidir.

İspanya Konsolosluğu Ulusal vize başvurularında dikkat edilecek hususlar

  • İspanya Konsolosluğu İspanya ulusal vizesi başvurularında sunulan belgelerin fotokopilerini talep etmektedir. Bu nedenle İspanya Ulusal Vizesi başvurusunda bulunan kişiler İspanya Konsolosluğu'na giderken vize için ibraz etmeleri gereken evrakların fotokopilerini de yanlarında götürmelidir.
  • İspanya Ulusal vizesi için İspanya Konsolosluğu'na başvuru yapan kişiler İspanya'ya giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde İspanya Yabancılar Polisi'ne başvuruda bulunup oturum kartı almalıdır.
  • İspanya Konsolosluğu'na yaptıkları ulusal vize başvurusu kabul edilip ülkeye giriş yapan kişiler ilgili Sosyal Sigortalar Sistemi'ne sigorta girişlerini yaptırmakla yükümlüdür.
  • İspanya Konsolosluğu ulusal vizesi almanın bir başka yolu da ülkeye yatırımcı olarak gitmektir. İspanya Konsolosluğu bazı durumlarda İspanya'da 160 bin Euro ve üzerinde gayrimenkul satın alan kişilere İspanya oturum izni olanağı tanımaktadır.