İspanya Konsolosluğu & İspanya Vizesi

İspanya, Avrupa Birliği ve Schengen grubu ülkesidir. Türkiye ile İspanya devleti arasında vize uygulaması bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları muhtemel İspanya seyahatleri öncesi bu ülkenin vizesini almaları gerekecektir. Kısa süreli İspanya vizesi başvurularında bulunulacak olması halinde İspanya Schengen vizesi başvurularında bulunulmalıdır.

Kısa süreli İspanya Schengen vizesi maksimum 90 gün olarak verilirken, 90 günden daha fazla alınan İspanya vizesi ise İspanya Ulusal Vizesi olacaktır.

90 güne kadar olan vize başvuruları İspanya Turistik Vize, İspanya Ticari Vize ve İspanya Aile Ziyareti Vizesi kapsamında İspanya Konsolosluğunun yetkilendirdiği kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapılmalıdır.

İspanya Uzun Süreli, D vize ve İspanya Erasmus vizesi gibi başvurular ise direk olarak İspanya Konsolosluğu İstanbul ve İspanya Büyükelçiliği Ankara'ya gerçekleştirebilecektir.

İspanya vize işlemleri için randevu alınması zorunludur, vize işlemlerinde kullanılacak pasaport son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olup ve en az 3 ay 15 gün geçerliliği bulunmalıdır.

İspanya Vize İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İspanya vize işlemleri için son 10 yıl içerisinde alınmış en az 3 ay 15 gün geçerliliği olan pasaportlar kullanılmalıdır.

İspanya vizesi için gerekli evraklar güncel olup maksimum 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

İspanya seyahati süresini kapsayan otel ve uçak rezervasyonu ayrıca yine seyahat sürenizi kapsayan seyahat sağlık sigortasının yaptırılması vize işlemleriniz için zorunludur. İspanya Konsolosluğu bazı durumlarda başvuru sahibini görüşmeye davet edebilir.

İspanya Vize Türleri

İspanya'ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yapacakları seyahatin amacına (Turistik, Ticari, Öğrenci vizesi gibi) ve konaklama süresine(kısa süreli, uzun süreli) bağlı olarak kendilerine uygun olan İspanya vizesi çeşidini belirleyip, vize başvurularını buna göre gerçekleştirmelidir.

İspanya kısa süreli vizesi, Schengen Vizesi, uzun süreli vize ise oturum vizesi olarak anılmaktadır. İspanya vizesi seyahat amacına göre aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır;

 • İspanya Turistik Vizesi: İspanya'ya turistik gezi amacıyla seyahat etmek isteyen kişiler bu İspanya Turistik vizesine başvuru yapmalıdır.
 • İspanya Ticari Vizesi: İspanya'ya ticari faaliyet sebebiyle seyahat etmek isteyen kişiler İspanya Ticari vizesi başvurusunda bulunmalıdır.
 • İspanya Transit Vizesi: Üçüncü bir ülkeye seyahat edecek olan ancak bu seyahat için İspanya'dan geçmesi gereken kişiler İspanya Transit vizesine başvuru yapmalıdır.
 • İspanya Kongre Konferans Vizesi: İspanya'da gerçekleşen mesleki, sanatsal vb. kongre ve konferansları takip etmek isteyen kişiler İspanya Kongre Konferans Vizesine başvuru yapmalıdır.
 • Öğrenci Vizesi: İspanya'ya eğitim amacıyla seyahat etmek isteyen kişiler bu vize çeşidine başvurmalıdır.
 • İspanya Çalışma Vizesi:İspanya'da çalışmak isteyen kişiler İspanya Çalışma vizesine başvuruda bulunmalıdır.

İspanya Vizesi için Gerekli Evraklar

1. Pasaport

İspanya vize işlem başvurularında, ilk veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlarla yapılan müracaatları kabul etmemektedir. İspanya vizesi başvuru işlemleri öncesinde, pasaport geçerlilik süresinin başvurulan tarihten ileriye doğru en az 3 ay olmasına dikkat edilmelidir. Pasaportta, İspanya vizesinin belirtileceği en az 2 boş sayfanın olmaması durumunda, başvurunun yeni bir pasaportla yapılması önerilir. Hasarlı pasaportlarla yapılan vize başvuruları, Konsolosluk yetkilileri tarafından kabul edilmemektedir. Pasaportun sayfalarında bulunan damga, imza, vize ya da yazının fotokopileri dosya içerisine konulmalıdır.

2. Varsa Eski Pasaportların İbrazı

İspanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgileri, geçerlilik sürelerini içeren sayfaların ve önceki Schengen vizelerinin fotokopileri

3. İspanya Vize Başvuru Formu

İspanya vize başvurusunda İngilizce ya da İspanyolca Vize Başvuru Formu kullanılmalı, istenirse form Türkçe olarak doldurulabilir. İspanya Schengen Vize Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerle, dosyaya eklenen belgelerin birbirini desteklemesi önemlidir. Eksik evrak ya da tutarsız bilginin tespiti halinde vize başvurusu ret ile sonuçlanabilmektedir. Başvuru sahibinin İspanya Schengen Vize Başvuru Formu'nu dikkatlice ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Pasaport sahibi tarafından İspanya Vize Başvuru Formu'nun 37. Kutucuğa ve en son sayfanın sonundaki aynı kutucuğa toplamda 2 adet imza atılmalıdır. Eğer İspanya vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; imza bölümü ebeveyn tarafından imzalanmalıdır.

4. Biometrik Fotoğraf

İspanya vize işlemleri için başvuru dosyasına eklenen fotoğrafın biometrik özelliklere sahip olması zorunludur. Fotoğrafın 3,5x4,5 cm ölçülerinde, İspanya Vize başvuru sahibinin güncel ( 6 aydan daha yeni)halini temsil eden, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan önceki vize başvurularında kullanılmamış olma özelliklerine sahip olmalıdır. Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü objektife bakmalı ve baş düz olmalı; yüzün boyutu çenenin altından alnına kadar(saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında olmalıdır. Fotoğrafı çekilen kişinin fotoğrafta gözlük, şapka, başörtüsü vb. aksesuarlarla yüzünün kapanmamasına özen gösterilmelidir. Dini gerekçelerle başörtüsü kullanan kişilerin, bu durumda gözlerin, kaşların, alının ve kulakların görünecek şekilde fotoğraf çektirmesi mecburidir.

5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İspanya vize işlemleri başvurusunda bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve adres bilgilerini içeren Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi zorunludur. İspanya vize işlemleri başvuru yapan kişilerin İkametgah Belgesi sunmaları gerekmektedir.

6. Finansal Durumu Gösterir Evraklar

İspanya vizesi işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını belgeleyen evraklar:
İspanya vize işlemleri müracaatında bulunan şahsa ait şahsi/şirketin Banka Hesap Dökümü: güncel tarihli, son 3 aylık, 1 haftalık seyahat için en az 1500 TL bakiyesi olmalı; hesap dökümü banka yetkilisinin ıslak imzasını, kaşe ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalı.
Varsa, Türkiye'de veya Avrupa'daki gayrimenkul belgeleri (tapu ve ruhsat fotokopileri).
İspanya vizesi başvurusu yapan şahsa ait tapu, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri başvuru dosyasının içerisinde bulunmalıdır.

7. İspanya Vizesi Talep Dilekçesi

Seyahat planlarını açıklayıcı bir dilekçe olması önemlidir. İspanya Vize Talep Dilekçesi, İspanyolca ya da İngilizce olarak yazılmış detaylı bir dilekçe olmalıdır.

 • Kişi İşveren ise; İspanya İstanbul Konsolosluğu'na veya İspanya Ankara Büyükelçiliğine hitaben, şirketin antetli kağıdına,seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını/pozisyonunu anlatan İspanyolca ya da İngilizce olarak Dilekçe, imza ve kaşeli hazırlanmalı.
 • Kişi Emekli ise; aynı içerik bilgilerini içeren dilekçeyi, emekli kişi kendi imzası ile düzenlemelidir.
 • Kişi Çalışan ise; Türkiye'deki şirketten/kurumdan antetli kâğıda İspanyolca veya İngilizce olarak yazılmış Vize Talep Dilekçesi: başvuru sahibinin kurum içi görevi, gidiş amacı, seyahat tarihleri, konaklamaya ilişkin bilgileri ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmeli.

8. İspanya Vize Başvurusu için Şirkette/Kurumda Çalıştığını Doğrulayan Belgeler

İspanya vizesine müracaatta bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumdan/ şirketten, antetli kağıda, İspanya Büyükelçiliği'ne veya İspanya Konsolosluğuna hitaben, İspanyolca yada İngilizce yazılmış İşveren Yazısı. Yazının içeriğinde başvuru sahibinin görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı, izin süresi ve işverenin çalışanı için Türkiye'de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içermeli. Şirketin imza yetkisine sahip kişisi tarafından ıslak imza ve kaşeli olmalı.
Son 3 aya ait Maaş Bordrosu ve çalıştığı şirketin güncel şirket evraklarının sunulması mecburidir.
İspanya vizesi müracaatında; Kişinin SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü (4A/4B/4C).
Şirketin güncel şirket evraklarının sunulması gereklidir.

9. Şirkete ait Güncel Şirket Evraklar

Vergi Levhası fotokopisi - İspanya Vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini göstermeli.
Faaliyet Belgesi orijinali - İspanya Vizesi müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmeli
Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi - İspanya Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermeli.
Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi - İspanya Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve ünvan değişikliği var ise; Sicil Gazetesi bu bilgileri içermeli

10. İspanya vize işlemleri için başvuru sahiplerinin durumlarına bağlı olarak hazırlamaları gereken ek evraklar

 • Kişi Emekli ise; Emekli maaşını gösterir orijinal belge: son 1 hafta içinde alınmış Banka Hesap özeti
 • Kişi Devlet Memuru ise; Kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi İzin Belgesi,
 • Kişi Öğrenci ise; Güncel ve orijinal Öğrenci Belgesi- imzalı ve kaşeli. Seyahate sponsor olan 1. dereceden akrabanın seyahatin masraflarını karşıladığına dair yazılı bir dilekçe sunulmalıdır. Ayrıca ebeveynlere ait finansal ve mesleki durumlarını ibraz eden belgeler sunulmalı.
 • Kişi Avukat ise; Baro Kaydı orijinali,
 • Kişi Doktor ise; Kurum Görev Kimlik Kartı ve Kurumda görev belirten İzin Belgesi (kaşeli ve imzalı),
 • Kişi Diş Hekimi ise; Tabipler Odası Kaydı orijinali,
 • Kişi Eczacı ise; Eczacı Diploması fotokopisi,
 • Kişi Çiftçi ise; Ziraat Odası'ndan alınmış Çiftçi Belgesi.
 • Kişi 18 yaşından küçük ise; ebeveynleri yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı, Muvafakatname- çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, açık adresi ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. - Yasal velisini gösterir belgeler: Kimlik cüzdanı fotokopisi, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. - Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyor ise; ebeveynlerinin noter tasdikli İzin Belgesi - Muvafakatname; seyahate sponsor olacak ebeveynlerin finansal ve mesleki durumlarını belgeleyen evraklar ve seyahat durumunu açıklayan dilekçenin başvuru sahibinin dosyasına eklenmelidir. - Orijinal Öğrenci Belgesi.
 • Kişi T.C. İkamet İzni sahibi Göçmen ise; Dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği bulunan T.C. Oturma İzni Belgesi orijinali.

11. Seyahat Planını Gösteren Belgeler

İspanya Schengen Vize işlemleri Ankara'dan başvuru yapan kişinin İspanya seyahati Ticari amaçlı ise; İspanyol şirketi tarafından yollanmış, üzerinde seyahat tarihlerinin ve ilgili kişilerin isimlerinin yazılı olduğu Ticari Davetiye, İspanya Konsolosluğu'na hitaben yazılmalıdır. - Türk firmasından İzin Yazısı: gidiş amacı, tarihler, konaklamaya ilişkin bilgiler ve masraflar kimin tarafından karşılanacağı özellikle belirtilmeli. Şirketin kaşesi ve imzası olmalıdır.

İspanya vize işlemleri için ticari seyahatin masraflarını Türkiye'deki firmanın karşılaması halinde; şirketin antetli kağıdına yazılı bir dilekçe yazılmalı ve şirkete ait son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren güncel Banka Hesap Dökümü eklenmelidir. Eğer şirkete ait bir Banka Hesap Dökümü beyan edilemiyorsa; şahsın kendine ait güncel Banka Hesap Dökümü talep edilmektedir.

İspanya seyahati, Fuara veya Konferansa katılım amaçlı ise; organizasyona giriş kartı veya katılıma ilişkin davet belgesi (mail çıktısı kabul edilmemektedir) sunulması mecburidir.

İspanya seyahati, Aile/Arkadaş Ziyareti amaçlı olması halinde; İspanya'da davet eden kişi tarafından Belediye'den orijinal Davetiye alınmalı. Davet eden kişinin Oturum Kartı ya da Kimlik Kartının fotokopisi olmalı. Davet eden kişinin adresi, telefon numarası ve ziyaretçinin kalış süresinin yer aldığı,

İspanyolca ya da İngilizce olarak yazılmış bir Davet Dilekçesi sunulmalıdır.

İspanya Vizesi başvuru sahibinin İspanya'ya, AB'nin Eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amaçlı gidiyorsa; -Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen Davet Mektubunun orijinali. - İspanya Vize başvurusu yapanın, bir AB programı kapsamında desteklendiğini gösteren,

Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup. Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi-imzalı ve kaşeli; yasal velisini gösterir belgeler; Okul Kabul Belgesi ve varsa okula ait eğitim ücreti belgeleri vs. ibraz edilmeli. Okuldan eğitim masraflarının ödendiğine dair orijinal yazı.

12. Acil Tıbbi Bakım, Hastane Tedavisi Ve Kaza Riskini kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası

İspanya vize işlemleri müracaat edecek başvuru sahibinin İspanya'daki seyahat tarihlerini kapsayan; tüm Schengen ülkelerinde geçerli; yaralanma veya sağlık nedeniyle tıbbi tedavi, hastanede yatış, ülkeye iade maliyetlerini kapsayan 30.000 Euro teminatlı; orijinal Seyahat Sağlık Sigortası zorunludur. İspanya vize başvurularında İspanya seyahatinde kalınacak gün sayısının 1 haftadan az olması halinde min. 1 haftalık Seyahat Sağlık Sigortası gereklidir.

13. Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

İspanya vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişilerin, seyahat amacını ve planını anlatan bir İngilizce Dilekçe yazmaları zorunludur. İspanya'da otel konaklamasına ait rezervasyon bilgileri ve/veya seyahat planını gösterir belgeler. Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler. Tüm ara seferler ve uçuş bilgilerinin detayları paylaşılmalıdır.

Bu web sitesi Knightsp.com'a ait görünüyor. İspanya Konsolosluğu'nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemleriyle farklı alan adları edinen ve bu alan adalarında yayınladığı bilgiler ile Turizm, Seyahat, Emlak, Eğitim, Danışmanlık vb. alanlarında faaliyette olan şirketlerin reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. ispanyakonsoloslugu.com web sitesi, konsolosluk ya da büyükelçilikle hiçbir akalası olmayıp içindeki bilgilerin bir resmi dayanağı yoktur. Vize uzmanlarından yaşanmışlıklardan yola çıkılarak insanların yararına doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmekte olup, doğru olmayan bilgilerin veya güncellemeler adına lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda Konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.