İspanya Turistik Vize Hakkında

İspanya Turistik Vize İşlemleri

Pasaport

İspanya Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin  pasaportlarında dikkat etmeleri gereken hususlar;  başvuru yapılacak pasaportun son 10 yıldan eski olmamasına, İspanya seyahatinden dönüş sonrası en az 3 ay 15 gün (105 gün) geçerliliği olmasına, vizenin basılabilmesi için yan yana en az 2 boş sayfanın bulunmasına ve yıpranmış-yırtık olmamasına dikkat edilmelidir. İspanya Büyükelçiliği / İspanya Konsolosluğu, pasaportlara eklenen sayfaları kabul etmemektedir. 

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, istenilen kriterlere sahip olmayan pasaportla yapılan İspanya Turistik Vize başvurularını geri çevirmektedir. Yeni bir pasaportla başvurunun yapılması konusunda uyarıda bulunmaktadır. 

Ayrıca, müracaat sırasında varsa eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopilerinin (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, kaşeli-mühürlü sayfalar, 3 yılın schengen vizeleri)  sunulması gereklidir.

İspanya Schengen Vize Başvuru Formu

İspanya Turistik Schengen Vize başvuruları için doldurulacak İspanya Schengen Vize Başvuru Formu hakkında; her başvuru sahibi için (çocuklar dahil) birer adet İspanya Schengen Vize Başvuru Formu doldurulmalıdır. Başvuru formunda verilen bilgilerin, başvuru dosyasında sunulan evraklarla desteklenmesi, vizenin daha kısa sürede işlenmesini sağlayacaktır. İspanya Schengen Vize Başvuru Formu’ndaki 37 no’lu kutucuk ile sayfanın sonundaki imza kutucuğuna imza atılması ihmal edilmemelidir. Reşit olmayan başvuru sahibi için formu ebeveynleri (anne-baba) imzalamalıdır. 

 

İspanya turistik vize

 

Biometrik Fotoğraf

İspanya Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılan Biometrik Fotoğrafın standartları: İspanya Turistik Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın daha önceki vize başvurularında kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması gerekmektedir. Fotoğraf, 35mm x 45mm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve 2 adet olmalıdır. Biometrik fotoğraf, fazla parlak/koyu/gölgeli/lekeli veya zımbalı olmamasına dikkat edilmeli; kemik çerçeveli gözlük, şapka, şal vb. aksesuarlarla fotoğraf çekilmemesine özen gösterilmelidir. Yüzün boyutu çenenin altından alnına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir.

Nüfus Cüzdanı

İspanya Konsolosluğu’na İspanya Turistik Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı için; Nüfus Cüzdanı’nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.

Önemli: İspanya Turistik Vize müracaatı için Ankara ve Gaziantep’ten Konsolosluğa başvuran kişilerin İkametgah Belgesi sunmaları gerekmektedir. 

 

Finansal Durumu Gösteren Belgeler

İspanya Konsolosluğu/Elçiliği, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatı; İspanya Turistik Vize başvuru sahibinin banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı bakiyeyi görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. 

İstanbul İspanya Başkonsolosluğu’ndan başvuru yapacak kişilerin, 1 haftalık seyahat için en az 600 EURO/1500 TL bakiyeyi banka hesabında belgelemelidir. Ankara İspanya Büyükelçiliği’nden müracaat yapacakların 8 güne kadar olan seyahatlerinde, en az 577.2 EUR veya TL veya USD karşılığı bakiyenin hesapta gösterilmesi gerekmektedir. Seyahat süresinin 8 günün üzerinde olması durumunda her 1 gün için 64.14 Euro eklenmelidir.  

İspanya Turistik Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa;  bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır. 

İspanya Turistik Schengen Vize başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının banka dökümü yeterlidir.

İspanya Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri. 

 

İspanya turistik vize işlemleri
 

İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi

İspanya Konsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliği’ne hitaben, İspanya’ya turistik seyahatte bulunacak kişinin vize talebini belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır. 

Kişi Çalışan ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. 

Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla İspanya’ya seyahat ediyorsa İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi ile birlikte noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname)  ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir.  

Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı İspanya Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır. 

ÖNEMLİ: İspanya Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin İspanya seyahatinin devamında diğer Schengen ülkelerine seyahatin sürdürülmesi halinde, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının (rezervasyon bilgileri) detayları hakkında İspanya Konsolosluğu yetkililerine yazılı bilgilendirme yapılmalıdır. 

 

ispanya turistik schengen vize

 

Mesleki Belgeler

İspanya Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK İşe Giriş Bildirgesi, 4A Hizmet Dökümü (SGK yıl dökümü detayı; İstanbul-Antalya-Bursa-Edirne) ve SGK Hizmet Dökümü
(son 3 aya ait  SGK Hizmet Dökümü: Ankara-Gaziantep).

Kişi Çiftçi ise;  
Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 
 
Kişi Öğrenci ise; 
Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Yabancı Uyruklu Vatandaş ise; 
T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi– Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. İspanya Turistik Vizesi işlemleri için yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin, Ankara İspanya Büyükelçiliği’nden müracaat yapmaları halinde, başvuru formu ve pasaport fotokopileri hariç başvuru dosyasında yer alan bütün evrakları İspanyolca’ya çevirisi zorunludur (Noterden tasdikli olmasına gerek yoktur).


İspanya Turistik Vize işlemi için Şirket Sahibi ve SSK'lı çalışanların sunması gereken belgeler:

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı/ Faaliyet Belgesi – İspanya Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir. 

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- İspanya Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermesidir.

 

ispanya turistik vize gerekli evrakları


Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

İspanya Turistik Vize başvuru sahibinin İspanya seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: İspanya Turistik Vize işlem müracaatını Ankara İspanya Büyükelçiliği’ne  yapacak olan başvuru sahiplerinin, seyahat amacını ve planını detaylı bir şekilde anlatan İngilizce bir dilekçeyi dosyalarına eklemeleri zorunludur. Tüm ara seferleri ve uçuş bilgilerini detaylı bir şekilde açıklayan bir yazı olmalıdır. 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

Ankara İspanya Büyükelçiliği’ne yapılan İspanya Turistik Vize müracaatları için seyahat sağlık sigortası geçerlilik süresi en az 1 hafta olmalıdır. Ankara İspanya Büyükelçiliği müracaatta, özel sağlık sigortalarını kabul etmemektedir.

ÖNEMLİ: Ankara İspanya Büyükelçiliği/İstanbul İspanya Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkına sahiptir. 

ispanya turistik vize gerekli evrakları

 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; ankaravisa.es