İspanya Konsolosluk & Schengen Vize

İspanya’ya seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahatlerini gerçekleştirebilmek için (Eğer pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunmuyorsa) İspanya vizesi başvurusu yapmak zorundadırlar.

Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için İspanya vize başvurusu işlemlerine tabi tutulmamaktadırlar.

İspanya’ya seyahat edecek olan kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için yapacakları vize başvurularını direkt olarak İspanya Konsolosluğu’na yapamamaktadır. Konsolosluk kısa süreli vize başvurularını direkt olarak kabul etmediğinden, kısa süreli İspanya vizesi talebinde bulunan kişiler vize başvurularını konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurumlara ya da Vize Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdır.

Uzun süreli ikamet gerektiren (öğrenci, aile birleşimi, oturum vb. ) nedenlerle İspanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları İspanya vizesi için başvuruda bulunmak zorundadırlar. Uzun süreli vize başvuruları yalnızca İspanya Konsolosluğu’na ya da İspanya Büyükelçiliğine direkt olarak yapılabilmektedir.

İspanya Vizesi Hakkında

İspanya, Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla İspanya’da kısa süreli (90 güne kadar) seyahatte bulunacak Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları İspanya Schengen vizesine başvurmakla mükelleftir.

Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkeler arasında imzalanan ve 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi, bu sözleşmeye taraf ülkeler arasında bir iç sınır oluşturarak taraf ülkelerin vatandaşlarına bu iç sınır içerisinde vizesiz seyahat etme hakkı tanımaktadır. Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler, diğer ülkelerle olan sınır ilişkileri konusunda ortak kurallar çerçevesinde hareket etmektedir.

Schengen Bölgesi toplamda 26 ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’dır. İsviçre, İzlanda ve Norveç de AB üyesi olmadıkları halde bu ülkelerle vardıkları ortak mutabakat sayesinde Schengen Bölgesi’ne üye olmuşlardır.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelerin konsolosluklarına vize başvurusunda bulunan kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları ülkeden başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de aynı vize ile seyahat edebilmektedir.

Schengen vizesi, seyahat edilecek Schengen üyesi ülkelerde toplam 90 gün konaklama hakkı tanımaktadır. Ancak Schengen vizesi için ilk defa başvuru yapan kişilere (istisnai durumlar hariç) kısa süreli (1 hafta gibi) seyahat izni verilir ve bu süre daha sonraki seyahatlerde kademeli olarak arttırılarak 90 günlük süre tamamlanır.

İspanya Vizesi Başvurusu

İspanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatleri için konsolosluğa doğrudan başvuru yapamamaktadır. Bu kişiler İspanya vizesi başvurularını İspanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdırlar. 

İspanya’ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.) nedenlerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Uzun süreli İspanya vizesi için başvuru yapmalıdır. Uzun süreli İspanya vizesi başvuruları yalnızca İspanya Konsolosluğu’na ya da İspanya Büyükelçiliği'ne doğrudan yapılabilir

İspanya vizesi

 

İspanya Vizesi Biyometri İşlemi

İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, İspanya Konsolosluğu’na ya da İspanyaya Büyükelçiliği’ne giderek Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) aracılığı ile parmak izi taraması yaptırmak zorundadırlar. 

- Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve onlarla birlikte seyahat eden eşleri, üye ülkelerin hükümetlerinin veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettiği ülkelerin delegeleri bu seyahatleri için biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Parmak izi taramasının yapılmasını engelleyici herhangi bir fiziki problemi bulunan kişiler biyometri işlemine tabi tutulmazlar.  Bu engel durumlarında 10 parmaktan daha az sayıda parmağın izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibini engelin ortadan kalkmasından sonraki ilk vize başvurularında parmak izi taraması yaptırmakla yükümlüdür.

- Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerine gerçekleştirdikleri seyahatlerde parmak izi vermezler.

- 12 yaşından küçük çocukların parmak izini almak fiziki olarak mümkün değildir. Bu nedenle biyometri işleminden muaftırlar. 

- Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumdaki kişiler İspanya Konsolosluğu’na engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmek zorundadırlar.

- İspanya vizesi başvurusunda bulunan kişiler, biyometri işlemleri esnasında parmaklarında kesik, hasar ya da süs amacıyla yakılan kına bulunmamasına dikkat etmelidir.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İspanya vizesi başvurularında öncelikle vize başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup ibraz edilmesi talep edilmektedir. Başvuru formu dışında kalan evraklar yapılacak seyahatin amacına ve süresine bağlı değişebilmektedir. 

İspanya Konsolosluğu, İspanya vizesi için başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri dönmek konusundaki motivasyonunu teyit eden evrakları    ibraz etmelerini istemektedir. İspanya vizesi için talep edilen evraklar, diğer Schengen ülkeleri tarafından da vize başvurusunda talep edilmektedir.

İspanya vizesi

Uzun süreli İspanya Schengen vizesi nasıl alınır?

Uzun süreli İspanya Schengen vizesi talep edebilmek ve istenen sonucu almak için Schengen vizelerinin doğru şekilde kullanılması gerekir. Uzun süreli vize talebinde İspanya Konsolosluğunun dikkate aldığı en önemli kriter daha önceden alınmış vizelerin doğru kullanımı ve ülkeye (Türkiye’ye) geri dönüşü garanti eden evrakların ikna edici nitelikte olmasıdır. Ülkeye geri dönüşünüzü garanti edecek unsurlar (aktif banka hesap dökümü, sigortalı bir işte çalışma, sıkı aile bağları gibi) vize sonucunu doğrudan etkileyen faktörlerdir.

İspanya Schengen vizesinin ne süreyle verileceğine karar veren tek yetkili kurum İspanya Başkonsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliğidir. Belli bir süreyle vize talebiniz varsa şayet bunu dilekçenizde belirtmeniz gerecektir. Uzun süreli Schengen talebinizi mantıklı sebeplere dayandırdığınız taktirde bu değerlendirmeye alınır ancak talep ettiğiniz süre için vize verileceğinin herhangi bir garantisi yoktur. İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliği diğer birçok Schengen ülkesinde olduğu gibi geçmiş Schengen vizelerinizin süresine ve kullanım şekline göre vize süresini belirleyebilmektedirler. Bu durumda İspanya Schengen vizesinin doğru kullanımı önemlidir. Örneğin İspanya’dan Shengen vizesi alarak İspanya’ya hiç seyahat etmeden başka bir Schengen ülkesine seyahat etmeniz konsolosluğun sizin vizeniz hakkındaki kanaatini olumsuz yönde etkileyebilir. İstisnai durumlar söz konusu olabilmekle birlikte bu durumlar özelinde vizenizin süresine karar verilebilmektedir. Daha önce Schengen üye devletleri sınırlarına hiç girmemiş bir kişinin turistik amaçlarla uzun süreli vize talebi genellikle olumsuz sonuçlanabilmektedir.

İspanya Schengen vizesi olumlu sonuçlandığı taktirde en az dilekçenizde belirttiğiniz tarihler kadar en fazla da konsolosluğun uygun gördüğü süreyi kapsayacak şekilde verilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere daha önceki vize geçmişiniz, daha önceden aldığınız Schengen ve diğer vizelerinizin vize prosedürlerine uygun kullanılmış olması vize sonucunu etkilemektedir. Bu nedenle son 10 yıl içinde alınmış olan vizelerin ve eski pasaportlarda yer alan vizelerin fotokopilerinin İspanya vize başvurusunda ibraz edilmesi yerinde olur.

Uzun süreli İspanya Schengen vizesi için doldurulan formlarda giriş yapılacak ilk ülke kısmına İspanya yazılmalıdır. Schengen vizesi her ne kadar Schengen bölgesinde yer alan üye devletleri kapsasa da vizesine başvuruda bulunduğunuz ülkeden giriş yapmak önemlidir ve gelecekteki Schengen vize başvurularının durumunu olumlu yönde etkileme kapasitesi vardır. Schengen vizesinin geçerli olduğu diğer ülkelere geçiş yapacak olsanız bile başvuru formunda ilk giriş yapacağınız ülkeyi belirtmeniz aynı zamanda seyahat planınızı dilekçenizde açıklamanız doğru olur.

Belli aralıklarla kullanılan Schengen vizeleri gelecekte yapacağınız vize başvurularında vize süresini etkileyebilmektedir. Alınan Schengen vizesinin kullanılmaması da uzun süreli vize taleplerinde negatif etki yapabilir. 

İspanya vizesi

İspanya Vize ücreti

İspanya Konsolosluğu, İspanya vizesi başvuru harçlarını Schengen ortak kararlarına uygun olarak belirlemektedir. İspanya Konsolosluğu tarafından vize başvurularında talep edilen ücretler yalnızca vize başvuru ücreti olmakla beraber, İspanya vizesi bavurusu yapan kişilerin talep ettikleri İspanya vizesi türü ve başvuru şekli ücretlerde farklılık oluşmasına neden olmaktadır.  

İspanya vizesi için ödenmesi gereken ücret yalnızca vize harcı bedelidir. Biyometri işlemi, aracı kurumların hizmet bedelleri, kargo masrafı gibi ödemeler bu ücrete dahil değildir.

İspanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya vizesi işlemleri, evraklarla ilgili herhangi bir eksiklik yoksa ve / veya vize başvurusu resmi tatil (yılbaşı, bayram, paskalya) günlerine denk gelmemişse, 7 ile 10 iş günü içerisinde sonuca ulaştırılmaktadır.

İspanya’ya seyahat edecek kişiler, seyahat planlamaları ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına vize başvurularını seyahat tarihinden 30 gün önce yapmalıdır.
 

İspanya vizesi başvurusu yaparken dikkat!

- İspanya Vizesi başvurusu işlemlerinde kullanılacak pasaportlar 10 yıldan eski ya da yıpranmış olmamalıdır

- İspanya vize işlemlerinde kullanılacak pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Aksi durumda vize için başvuru yapan kişiler pasaportlarını yenilemelidir.

- Resmi tatiller vize işlemlerinde aksamalara neden olabileceğinden İspanya vizesi başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvuru işlemlerinin İspanya ve Türkiye resmi tatillerine (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) denk gelip gelmediğine dikkat etmelidir

- 18 yaşından küçük (Reşit olmayan) kişiler vize başvurularını ebeveynleri, yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini beyan eden noter tasdikli belge ile yapmalıdır.

- İspanya vize işlemleri için sunulan seyahat belgesi (pasaport) İspanya seyahatinin bitiminden 3 ay 15 gün sonrasına kadar geçerliliğini korumalıdır.

İspanya vizesi konsolosluk randevu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; ankaravisa.es